Specializujeme se na dotace z EU i národních zdrojů, veřejné zakázky, projektový management, zpracování Vašich podnikatelských záměrů, studií proveditelnosti a mnoho dalšího. 

Aktuality

02.05.2016 - Čistý, pěkný a bezpečný les se 100%-ní dotací

Nyní může Vaše město nebo obec získat 100%-ní dotaci na tzv. neproduktivní investice a preventivní opatření v lesích. Příjem žádostí již v květnu!

02.05.2016 - Potřebujete ve Vaší obci vybudovat novou kanalizaci, čistírnu odpadních vod nebo vodovod?

Potřebujete ve Vaší obci vybudovat novou kanalizaci, čistírnu odpadních vod nebo vodovod? Pak je zde právě pro Vás možnost využít podpory na Výstavbu a technické zhodnocení infrastruktury vodovodů a kanalizacíAkce je určena pro obce do 1 000 obyvatel, případně pro místní (městské) části do 1 000 obyvatel, a svazky obcí.

19.04.2016 - Zeleň a krajina z OPŽP

Operační program Životní prostředí v současnosti nabízí možnosti financování projektů vedoucích k posílení přirozených funkcí krajiny a zlepšení prostředí ve městech a obcích. Na obě tyto výzvy je vyčleněno přes půl miliardy korun.

06.04.2016 - 100 %-ní úspěšnost GARANTY v Moravskoslezském kraji!

Dnes byly zveřejněny mimo jiné výsledky dotačního titulu Ministerstva pro místní rozvoj ČR na obnovu místních komunikací. A všechny žádosti, které zpracovala a podala opavská pobočka GARANTA CZ , byly zařazeny mezi DOPORUČENÉ!

11.03.2016 - Přestupní terminály a parkoviště z IROPu

Integrovaný regionální operační program (IROP) vyhlašuje výzvu na výstavbu a rekonstrukci přestunpních terminálů a souvisejících záchytných parkovišť a parkovacích domů v přímé návaznosti na veřejnou hromadnou dopravu. Dotace je poskytována ve výši 85 - 90 %, maximální výdaje na projekt mohou být 50 mil. Kč. Příjem žádostí o dotaci potrvá do září 2016.

29.02.2016 - Druhé kolo PRV v květnu

V polovině května 2016 proběhne druhé kolo příjmu žádostí na projektová opatření Programu rozvoje venkova. Bude se jednat o projekty zaměřené na mladé začínající zemědělcena jiné než zemědělské činnostivývoj nových produktů nebo na obnovu a ochranu lesů.

28.01.2016 - Oranžové dotace pro města a obce

Rádi bychom Vás informovali o aktuálních možnostech podpory pro obce a města z prostředků Nadace ČEZ. Jedná se o programy na podporu veřejně prospěšných projektů, vybudování hřišť, liniovou výsadbu stromů nebo osvětlení přechodů pro chodce.

25.01.2016 - Zemědělci pozor - 2. kolo Programu rozvoje venkova se blíží!

Program rozvoje venkova, poskytující dotace především zemědělským podnikatelům, chystá druhé kolo příjmu projektových žádostí. Příjem žádostí o podporu prostředníctvím Portálu Farmáře bude probíhat v květnu. Pravidla pro žadatele, která definují konkrétní podmínky, by však měla být známa již v únoru. Proto neváhejte a již teď se začněte na 2. kolo PRV připravovat.

18.01.2016 - Dotace pro obce na údržbu a obnovu kulturního dědictví venkova

Rádi bychom Vás informovali, že nyní můžete získat finanční prostředky na udržování a obnovu kulturního dědictví venkova. Můžete si ve své obci opravit kapličku, kříž, sochu nebo historický zemědělský objekt, případně vytvořit nebo obnovit odpočinkové místo. 

06.01.2016 - Aktuální výzvy IROP

Po klidných a příjemných vánočních svátcích a novoročním návratu do reality připomínáme aktuální výzvy z IROPu, do kterých lze předkládat žádosti o dotaci. Jedná se konkrétně o dotace určené na rozšíření kapacit mateřských škol, snížení energetické náročnosti bytových domů nebo na komunikace pro pěší a cyklisty.

Hledání
Hledání v článcích
Kontakt:

Kněžská 365/22
370 01    České Budějovice

Tel: (+420) 386 321 233
E-mail: garantacz@garanta-cz.eu

více