Specializujeme se na dotace z EU i národních zdrojů, veřejné zakázky, projektový management, zpracování Vašich podnikatelských záměrů, studií proveditelnosti a mnoho dalšího. 

Aktuality

22.08.2016 - Infrastruktura základních škol z IROP

Integrovaný regionální operační program (IROP) podporuje investice do vzdělávací infrastruktury. Aktuální výzva nabízí dotace pro základní školy.

10.08.2016 - Sběrné dvory a domácí kompostéry

Operační program Životní prostředí nabízí v nových výzvách možnosti budování nebo modernizace sběrných dvorů nebo pořízení domácích kompostérů. Dotaci až 85% mohou získat žadatelé, kteří svou žádost o dotaci podají do 30. 11. 2016!

05.08.2016 - Třetí kolo Programu rozvoje venkova

V říjnu 2016 proběhne 3. kolo příjmu žádostí o dotaci do Programu rozvoje venkova! Žadatelé by již nyní měli chystat své projekty. V rámci podzimního kola budou moci získat zemědělci, potravináři, krmiváři nebo vlastníci či nájemci lesa finanční prostředky na investice do zemědělských a potravinářských podniků, na budování a rekonstrukce lesních cest nebo na pořízení lesnické techniky.

29.06.2016 - Zateplování bytových domů z IROP s lepšímí podmínkami

Již zanedlouho bude vyhlášena nová výzva na energeticky úsporná opatření v bytových domech z IROPu a oproti výzvě stávající přinese pro žadatele některé pozitivní změny!

01.06.2016 - Nové výzvy IROP - sociální služby a infrastruktura SŠ a VOŠ

V rámci Integrovaného regionálního operačního programu jsou aktuálně vyhlášeny dvě zajímavé výzvy - jedna na podporu rozvoje soiciálních služeb a druhá na vybudování, rekonstrukce a vybavení středních a vyšších odborných škol.

01.06.2016 - Dotace na cyklostezky

Nestihli jste 1. kolo příjmu žádostí na výstavbu a údržbu cyklostezek ze SFDI nebo Váš projekt nesplňuje podmínky IROPu? Státní fond dopravní infrastruktuy vypisuje 2. kolo!

01.06.2016 - Nové možnosti čerpání finanční podpory z PGRLF a.s.

PGRLF a.s. nově poskytuje investiční, provozní úvěry a úvěry na nákup zemědělské půdy s možností snížení jistiny úvěru až o cca 405 000 Kč.

02.05.2016 - Čistý, pěkný a bezpečný les se 100%-ní dotací

Nyní může Vaše město nebo obec získat 100%-ní dotaci na tzv. neproduktivní investice a preventivní opatření v lesích. Příjem žádostí již v květnu!

02.05.2016 - Potřebujete ve Vaší obci vybudovat novou kanalizaci, čistírnu odpadních vod nebo vodovod?

Potřebujete ve Vaší obci vybudovat novou kanalizaci, čistírnu odpadních vod nebo vodovod? Pak je zde právě pro Vás možnost využít podpory na Výstavbu a technické zhodnocení infrastruktury vodovodů a kanalizacíAkce je určena pro obce do 1 000 obyvatel, případně pro místní (městské) části do 1 000 obyvatel, a svazky obcí.

19.04.2016 - Zeleň a krajina z OPŽP

Operační program Životní prostředí v současnosti nabízí možnosti financování projektů vedoucích k posílení přirozených funkcí krajiny a zlepšení prostředí ve městech a obcích. Na obě tyto výzvy je vyčleněno přes půl miliardy korun.

Hledání
Hledání v článcích
Kontakt:

Kněžská 365/22
370 01    České Budějovice

Tel: (+420) 386 321 233
E-mail: garantacz@garanta-cz.eu

více