Specializujeme se na dotace z EU i národních zdrojů, veřejné zakázky, projektový management, zpracování Vašich podnikatelských záměrů, studií proveditelnosti a mnoho dalšího. 

Aktuality

29.06.2016 - Zateplování bytových domů z IROP s lepšímí podmínkami

Již zanedlouho bude vyhlášena nová výzva na energeticky úsporná opatření v bytových domech z IROPu a oproti výzvě stávající přinese pro žadatele některé pozitivní změny!

01.06.2016 - Nové výzvy IROP - sociální služby a infrastruktura SŠ a VOŠ

V rámci Integrovaného regionálního operačního programu jsou aktuálně vyhlášeny dvě zajímavé výzvy - jedna na podporu rozvoje soiciálních služeb a druhá na vybudování, rekonstrukce a vybavení středních a vyšších odborných škol.

01.06.2016 - Dotace na cyklostezky

Nestihli jste 1. kolo příjmu žádostí na výstavbu a údržbu cyklostezek ze SFDI nebo Váš projekt nesplňuje podmínky IROPu? Státní fond dopravní infrastruktuy vypisuje 2. kolo!

01.06.2016 - Nové možnosti čerpání finanční podpory z PGRLF a.s.

PGRLF a.s. nově poskytuje investiční, provozní úvěry a úvěry na nákup zemědělské půdy s možností snížení jistiny úvěru až o cca 405 000 Kč.

02.05.2016 - Čistý, pěkný a bezpečný les se 100%-ní dotací

Nyní může Vaše město nebo obec získat 100%-ní dotaci na tzv. neproduktivní investice a preventivní opatření v lesích. Příjem žádostí již v květnu!

02.05.2016 - Potřebujete ve Vaší obci vybudovat novou kanalizaci, čistírnu odpadních vod nebo vodovod?

Potřebujete ve Vaší obci vybudovat novou kanalizaci, čistírnu odpadních vod nebo vodovod? Pak je zde právě pro Vás možnost využít podpory na Výstavbu a technické zhodnocení infrastruktury vodovodů a kanalizacíAkce je určena pro obce do 1 000 obyvatel, případně pro místní (městské) části do 1 000 obyvatel, a svazky obcí.

19.04.2016 - Zeleň a krajina z OPŽP

Operační program Životní prostředí v současnosti nabízí možnosti financování projektů vedoucích k posílení přirozených funkcí krajiny a zlepšení prostředí ve městech a obcích. Na obě tyto výzvy je vyčleněno přes půl miliardy korun.

06.04.2016 - 100 %-ní úspěšnost GARANTY v Moravskoslezském kraji!

Dnes byly zveřejněny mimo jiné výsledky dotačního titulu Ministerstva pro místní rozvoj ČR na obnovu místních komunikací. A všechny žádosti, které zpracovala a podala opavská pobočka GARANTA CZ , byly zařazeny mezi DOPORUČENÉ!

11.03.2016 - Přestupní terminály a parkoviště z IROPu

Integrovaný regionální operační program (IROP) vyhlašuje výzvu na výstavbu a rekonstrukci přestunpních terminálů a souvisejících záchytných parkovišť a parkovacích domů v přímé návaznosti na veřejnou hromadnou dopravu. Dotace je poskytována ve výši 85 - 90 %, maximální výdaje na projekt mohou být 50 mil. Kč. Příjem žádostí o dotaci potrvá do září 2016.

29.02.2016 - Druhé kolo PRV v květnu

V polovině května 2016 proběhne druhé kolo příjmu žádostí na projektová opatření Programu rozvoje venkova. Bude se jednat o projekty zaměřené na mladé začínající zemědělcena jiné než zemědělské činnostivývoj nových produktů nebo na obnovu a ochranu lesů.

Hledání
Hledání v článcích
Kontakt:

Kněžská 365/22
370 01    České Budějovice

Tel: (+420) 386 321 233
E-mail: garantacz@garanta-cz.eu

více