Dotace na sportovní zařízení pro obce - PRODLOUŽENO DO 30. 9. 2021

Dotace na sportovní zařízení ve vaší obci (do 3 000 obyvatel). Žádat o dotaci lze např. na renovaci fotbalového trávníku, výstavbu hřišť pro míčové sporty, rekonstrukci školní tělocvičnystřídaček, kabin a sociálního zázemí, dále je podpora zaměřena na vybudování bezbariérových přístupů, inženýrských sítí, oplocení, osvětlení, či zavlažování.

KDO může žádat?

 • obce do 3 tisíc obyvatel, svazky obcí, kraje, příspěvkové organizace, spolky, školská zařízení, obecně prospěšné společnosti aj.

NA CO lze získat podporu?

 • rekonstrukci sportovních zařízení vč. jejich zázemí v obcích do 3 000 ob.
 • výstavbu sportovních zařízení vč. jejich zázemí v obcích do 3 000 ob.
 • vybudování bezbariérových přístupů, oplocení, osvětlení, zavlažování apod. v obcích do 3 000 ob.

KDY lze žádat?

 • od 12. 7. do 30. 9. 2021, výzva bude každoročně opakována

KOLIK lze získat?

 • maximální dotace na území jedné obce činí 800 000 Kč
 • minimální výše dotace na jeden projekt činí 100 000 Kč
 • míra dotace celkem 80 %
 • vlastní zdroje 20 % (v případě, kdy žadatelem není obec, i tak se musí obec podílet na spolufinancování min. 10 %)

JAKÉ jsou podmínky k žádosti o dotaci?

 • výzva není určena pro veřejná volnočasová sportoviště, dopravní hřiště, dětská hřiště a veřejné koupaliště, aquaparky
 • k žádosti je nutné mít pravomocné stavební povolení, platný písemný souhlas SÚ s ohlášenou stavbou, případně prohlášení SÚ, že na akci není takový dokument potřeba
 • žadatel musí mít vlastnické právo k nemovitostem nebo mít nemovitost v nájmu, výpůjčce či pachtu nebo musí disponovat užívací smlouvou či právem stavby
 • dále je k žádosti potřeba doložit projektovou dokumentaci v rozsahu: výkaz výměr, technická zpráva, výkresová část
 • žadatel musí být zapsán v Rejstříku sportovních organizací dle § 3e zákona o podpoře sportu
 • udržitelnost projektu je 10 let

 

S případnými dotazy nás neváhejte kontaktovat.

Kontakt:

Kněžská 365/22
370 01    České Budějovice

Tel: (+420) 386 321 233
E-mail: garantacz@garanta-cz.eu

více