Dotace z Programu rozvoje venkova - 10. kolo

Ministerstvo zemědělství vyhlásilo mimořádné 10. kolo příjmu žádostí v rámci Programu rozvoje venkova.

Příjem žádostí v rámci Programu rozvoje venkova bude probíhat v termínu 14. července až 4. srpna 2020 prostřednictvím Portálu farmáře.

 

Budou vypsány následující výzvy:

Dotace na zpracování zemědělských produktů (potravináři a krmiváři)

Dotace na investice do zemědělských podniků (ŽV – prasata, drůbež, ovce a kozy; RV – ovoce, zelenina, brambory, chmel, vinná réva)

Pod tímto odkazem naleznete bližší informace k jednotlivým výzvám – Leták PRV 10. kolo

 

Pomůžeme Vám se zpracováním žádosti o dotaci včetně příloh i s následnou administrací v případě přislíbení dotace.

Pro bližší informace nás neváhejte kontaktovat.

Kontakt:

Kněžská 365/22
370 01    České Budějovice

Tel: (+420) 386 321 233
E-mail: garantacz@garanta-cz.eu

více