MOŽNOSTI FINANCOVÁNÍ PRO ŠKOLY A ŠKOLKY A OBECNÍ NÁJEMNÍ BYTY

Dotační tituly Ministerstva financí jsou určené obcím a městům o velikosti do 3 000 obyvatel a jsou zaměřené na opravy, rekonstrukce a výstavby (pro rozšíření kapacit) škol a školek včetně zázemí a dále na opravy a modernizace nájemních bytů obce či pořízení obecních bytů (vč. výkupu nemovitosti).

Min. výše dotace je 600 tis. Kč, max. pak 10 mil. Kč v případě bytů a 20 mil. Kč v případě projektů ZŠ/MŠ.

Min. spoluúčast žadatele je 10 %.

Je nutné mít akci projekčně a rozpočtově připravenou.

Dotace musí být vyčerpána v r. 2021.

Příjem žádostí je do 18. 4. 2021.

Dotace v dalších letech již nebude vyhlášena.

Kontaktní osoba: praskova@garanta-cz.eu

 

Kontakt:

Kněžská 365/22
370 01    České Budějovice

Tel: (+420) 386 321 233
E-mail: garantacz@garanta-cz.eu

více