Výzva NAS REGIONY 2021 na sportovní zařízení zahájena

Lze žádat na rekonstrukci či výstavbu sportovního zařízení, které bude sloužit místním klubům či TJ a veřejnosti. 

KDO může žádat?

 • města a obce, sportovní kluby, tělovýchovné jednoty

NA CO lze získat podporu?

 • technické zhodnocení sportovních zařízení vč. jejich zázemí
 • výstavbu sportovních zařízení vč. jejich zázemí
 • vybudování bezbariérových přístupů do sportovních zařízení

KDY lze žádat?

 • do 30. 9. 2021

KOLIK lze získat?

 • minimální výše dotace na jeden projekt činí 1 000 000 Kč
 • míra dotace celkem 70 %

JAKÉ jsou podmínky k žádosti o dotaci?

 • výzva není určena pro veřejná volnočasová sportoviště, dopravní hřiště, dětská hřiště a veřejné koupaliště, aquaparky
 • k žádosti je nutné mít pravomocné stavební povolení či ohlášení stavby
 • žadatel musí mít vlastnické právo k nemovitostem nebo mít nemovitost v nájmu, výpůjčce či pachtu
 • žadatel musí být zapsán v Rejstříku sportovních organizací dle § 3e zákona o podpoře sportu
 • udržitelnost projektu je 10 let

 

Kontakt:

Kněžská 365/22
370 01    České Budějovice

Tel: (+420) 386 321 233
E-mail: garantacz@garanta-cz.eu

více