X
Brownfieldy pro nepodnikatelské využití
Úvod    Dotace    OSTATNÍ SUBJEKTY    Brownfieldy pro nepodnikatelské využití

Brownfieldy pro nepodnikatelské využití

Až do konce srpna mohou právnické osoby žádat na podporu revitalizace brownfieldů. Podpora je poskytována na revitalizace (případně demolice a následnou výstavbu) brownfieldů, kterými vznikne občanské vybavení (park, stavby pro vzdělávání, sport, kulturu, sociální služby, veřejnou správu..) nepodnikatelského charakteru.

Výše dotace je min. 30 mil. Kč.

Stručné podmínky:

  • stavby nacházející se na území nejsou způsobilé sloužit svému účelu a nejsou využívány
  • žadatel musí být vlastníkem brownfieldu
  • k žádosti je třeba projektová dokumentace v příslušném stupni, posudek zpracovaný soudním znalcem ohledně nezpůsobilosti objektu, příp. pravomocné stavební povolení, je-li potřeba apod.
  • objekty musí splňovat podmínky energetické účinnosti, dotace je určena především na splnění požadavku na energetickou náročnost budovy

Příjem žádostí končí dne 31. 8. 2023.

Rádi s vámi zkonzultujeme vaše projektové záměry.

Kontaktní osoba:
Ing. Mgr. Alena Prášková
+420 725 534 967
praskova@garanta-cz.eu