X
Domácí kompostéry
Úvod    Dotace    OBEC    Domácí kompostéry

Domácí kompostéry

DOTACE NA DOMÁCÍ KOMPOSTÉRY

 • Pořízení domácích kompostérů pro občany, kteří žijí v rodinných domech se zahradou, pro občany žijící v bytových domech či kompostéry do škol, školek a jiných zařízení
 • Dotace je určena pro obce, kraje, dobrovolné svazky obcí a další
 • Výše dotace: 70 %
 • Minimální výše dotace: 500 tis. Kč
 • Příjem žádostí o dotaci od 21. 12. 2022 do 31. 12. 2023
 • Nejzazší datum pro ukočení fyzické realizace je 31. 12. 2029

Podmínky výzvy:

 • Maximální objem jednoho kompostéru musí činit 2 200 l
 • Maximální nákladovost projektu je 20 000 Kč/t za rok

Přílohy k žádosti:

 • Doporučující stanovisko místně příslušného krajského úřadu (z hlediska životního prostředí)
 • Analýza potenciálu produkce odpadů
 • Územní rozhodnutí, územní souhlas nebo sloučené územní a stavební povolení (je-li relevantní)
 • Projektová dokumentace vč. rozpočtu
Kontaktní osoba:
Ing. Nikola Procházková
+420 702 192 193
prochazkova@garanta-cz.eu