X
Dotace pro hasiče
Úvod    Dotace    OBEC    Dotace pro hasiče

Dotace pro hasiče

Opět je pro rok 2025 možno žádat na rekonstrukce či výstavby požárních zbrojnic, požární přívěsy pro hašení a dopravní automobily pro jednotky dobrovolných hasičů. Žádosti se podávají do 24. 7. 2024.

Žádat mohou obce se zřízenými JSDH v kategoriích JPO II, III nebo V.

 

STAVBY A REKONSTRUKCE POŽÁRNÍCH ZBROJNIC

- dotace je až 50 % uznatelných nákladů, min. 1,5 mil. Kč a max. je možné získat 6 mil. Kč

- prostory zbrojnic musí být v souladu s ČSN 735710

- budova či pozemky na výstavbu musí být ve vlastnictví žadatele či převedeny do jeho vlastnictví

- případné stavební povolení je možné předložit až k vydání Registrace akce

 

DOPRAVNÍ AUTOMOBILY / POŽÁRNÍ PŘÍVĚSY NA HAŠENÍ

- dotace je až 70 % uznatelných nákladů, max. je možné získat 600 tis. Kč (u přívěsu 450 tis. Kč)

- žádat není možné v případě, pokud hasiči vlastní automobil, který je registrovaný po 31. 12. 2008 (požární přívěs, případně vlastněný žadatelem, nesmí být registrovaný po 1. 1. 2009)

- u požárního přívěsu musí žadatel vlastnit vozidlo s příslušným tažným zařízením

- automobily musí splňovat dané technické podmínky

 

Kontaktní osoba:
Ing. Mgr. Alena Prášková
+420 725 534 967
praskova@garanta-cz.eu