X
Dotace pro hasiče
Úvod    Dotace    OBEC    Dotace pro hasiče

Dotace pro hasiče

Opět je pro rok 2024 možno žádat na rekonstrukce či výstavby požárních zbrojnic, dopravní automobily a cisternové automobilové stříkačky pro jednotky dobrovolných hasičů. Žádosti se podávají do 25. 9. 2023.

Žádat mohou obce se zřízenými JSDH v kategoriích JPO II, III nebo V.

 

STAVBY A REKONSTRUKCE POŽÁRNÍCH ZBROJNIC

- dotace je až 50 % uznatelných nákladů, min. 1,5 mil. Kč a max. je možné získat 6 mil. Kč

- prostory zbrojnic musí být v souladu s ČSN 735710

- budova či pozemky na výstavbu musí být ve vlastnictví žadatele

- případné stavební povolení je možné předložit až do konce července 2024

 

DOPRAVNÍ AUTOMOBILY / POŽÁRNÍ PŘÍVĚSY NA HAŠENÍ

- dotace je až 70 % uznatelných nákladů, max. je možné získat 450 tis. Kč

- žádat není možné v případě, pokud hasiči vlastní automobil registrovaný od r. 2008 dále

- u požárního přívěsu musí žadatel vlastnit vozidlo s příslušným tažným zařízením

- automobily musí splňovat dané technické podmínky

 

CISTERNOVÁ AUTOMOBILOVÁ STŘÍKAČKA

- vyhlášení dotace s podmínkami bude během měsíce srpna 2023

 

Kontaktní osoba:
Ing. Mgr. Alena Prášková
+420 725 534 967
praskova@garanta-cz.eu