X
Elektromobily
Úvod    Dotace    OSTATNÍ SUBJEKTY    Elektromobily

Elektromobily

ZÍSKEJTE DOTACI NA ELEKTROMOBILY PRO VEŘEJNÝ SEKTOR

Podmínky výzvy:

  • Žádat mohou nejen obce, kraje, ale také státní příspěvkové organizace, školy, neziskové organizace, obecně prospěšné společnosti, nadace, nadační fondy, zapsané ústavy, spolky, církve a další...
  • Příjem žádostí 6. 6. 2022 – 15. 12. 2023 nebo do vyčerpání alokace (600 mil. Kč).
  • Výzva je průběžná, nesoutěžní → žadatel, který splní podmínky výzvy a předloží žádost včas a formálně správně → získá dotaci.
  • Žádat lze také zpětně → na vozidla, která byla pořízena od 1. února 2020.
  • Nejzazší termín pro ukončení fyzické realizace projektů 30. 6. 2026.

Výše podpory je uvedena níže:

Typ vozidla/dobíjecí stanice

Příklady reálného využití

Maximální výše podpory na jedno vozidlo/dobíjecí stanici

M1 (osobní)

auto pro pracovní účely zaměstnanců úřadu

300 tis. Kč

N1 (nákladní do 3,5t včetně)

auto s korbou na svážení větví, trávy aj. např. pro potřeby technických služeb

500 tis. Kč

L7E (malá užitková)

užitková terénní čtyřkolka pro svážení materiálu z nepřístupných míst

200 tis. Kč

L6E (mini auto)

rozvážení nákupů klientům DPS

100 tis. Kč

L1E, L2E (motorky do 45 km/h)

rozvážení obědů seniorům

30 tis. Kč

L3E, L4E, L5E (motorky nad 45 km/h)

motorky nad 45 km/h

50 tis. Kč

M2, M3 do 7,5t včetně (minibus)

individuální přeprava osob vyjma veřejné přepravy cestujících

1 mil. Kč

N2 do 12t včetně (nákladní automobil střední)

nákladní automobil střední

1 mil. Kč

SS (pracovní stroj samojízdný)

nakladač, manipulátor pro technické služby do sběrného dvora nebo na manipulaci s posypovým materiálem pro zimní údržbu

700 tis. Kč

Dobíjecí stanice pouze v kombinaci s výše uvedeným

neveřejné dobíjecí stanice

30 tis. Kč