X
Místní komunikace
Úvod    Dotace    OBEC    Místní komunikace

Místní komunikace

Obce do 10 tis. obyvatel mohou zažádat o podporu obnovy místních komunikací a jejich součástí:

  • Všechny konstrukční vrstvy vozovek a krajnic, odpočívky, přidružené a přídatné pruhy, parkovací zálivy vč. zastávkových pruhů linkové osobní dopravy
  • Místní komunikace vedené na mostních objektech (nadjezdy), včetně těchto objektů
  • Jsou-li nedílnou součástí obnovy dané místní komunikace, pak i:
    • obnova kanalizace, vč. úprav k odvádění vody (jen tehdy, slouží-li výlučně k odvádění povrchových vod z této komunikace)
    • obnova propustků, ostatních povrchových odvodňovacích zařízení, galérií, opěrných, zárubních, obkladních a parapetních zdí, taras, násypů a svahů, dělících pásů, příkop

​​​​​​​Obec musí mít zpracovaný a zastupitelstvem schválený strategický rozvojový dokument platný k datu podání žádosti o dotaci i po celou dobu realizace akce.

Nelze podat žádost na již započaté akce (stavebně předané).

Přípustné změny povrchů: asfalt, beton, dlažbu, betonové panely či štěrk lze vyměnit za asfalt, beton nebo dlažbu.

Dotace je až 50 % způsobilých výdajů.

Minimální výše dotace je 500 tis. Kč, max. pak 10 mil. Kč.

Příjem žádostí je možný do 5. 6. 2023.

 

V případě plánovaného projektového záměru nás neváhejte kontaktovat.

Kontaktní osoba:
Ing. Mgr. Alena Prášková
+420 725 534 967
praskova@garanta-cz.eu