X
Nájemní bydlení
Úvod    Dotace    OSTATNÍ SUBJEKTY    Nájemní bydlení

Nájemní bydlení

Právnické osoby mohou od 15. 5. 2023 žádat o realizaci nájemního bydlení. Pro tento účel je připraveno 300 mil. Kč.

Dotace je poskytována v režimu investiční podpory de minimis nebo GBER s výší max. 25 % dotace či 90 % úvěru nebo je možné podpořit i jejich kombinaci. Celkově dotace může dosahovat výše 31 mil. Kč, úvěr je pak možné čerpat do výše 111,6 mil. Kč.

Předmětem podpory je vznik nájemních bytů, které mohou vzniknout výstavbou. Výstavbou se přitom rozumí:
1. novostavba nájemního bytu v bytovém domě;
2. stavební úprava prostor určených k jiným účelům než k bydlení, kterou vznikne nájemní byt, s výjimkou stavebních úprav v rodinném domě;
3. nástavba nebo přístavba, kterou vznikne nájemní byt, s výjimkou nástavby nebo přístavby v rodinném domě, pokud nevznikne z rodinného domu bytový dům;
4. stavební úprava rodinného domu, který je nezpůsobilý k bydlení, pokud vznikne bytový dům s byty způsobilými k bydlení;
5. stavební úprava bytového domu s byty, které nejsou způsobilé k bydlení, pokud vznikne bytový dům s byty způsobilými k bydlení;
6. stavební úprava bytu, který je nezpůsobilý k bydlení, pokud vznikne byt způsobilý k bydlení.

Podporu lze tedy využít na vznik nových bytů či rekonstrukci bytů, které nejsou způsobilé k bydlení. Naopak podporu nelze získat na rekonstrukci bytů, které jsou způsobilé k bydlení.

K žádosti bude třeba projektová dokumentace, položkový rozpočet a znalecké posudky o výši nájemného a prokazujícího nezpůsobilost bytu k bydlení. Ve chvíli podání není třeba stavební povolení.

Min. 25 % bytů musí být obsazováno nájemci, které určí obec, na jejímž území se nájemní byt nachází.

V případě, že máte investiční záměr ohledně nájemního bydlení, kontaktujte nás.

Kontaktní osoba:
Ing. Mgr. Alena Prášková
+420 725 534 967
praskova@garanta-cz.eu