X
Nízkoemisní vozidla
Úvod    Dotace    OBEC    Nízkoemisní vozidla

Nízkoemisní vozidla

Brzy se otevře příjem žádostí o podporu na nákup nízkoemisních vozidel pro sociální služby. Pro projekty je připraveno 140 mil. Kč. Žádosti o dotaci lze zpracovávat již nyní, potřebné podklady jsou již zveřejněny.

Podpořeny budou obce, které výhodu z poskytnuté dotace převedou formou svěření majetku do užívání poskytovateli sociální služby.

Lze pořídit vozidla kategorií M1 (osobní), M2 a M3 do 7,5 t (minibus) a N1 do 3,5 t (nákladní) s těmito alternativními pohony:

Plug-in hybrid

  • dotace je 100 % způsobilých výdajů s omezením max. výše 792 000 Kč

Elektromobil

  • dotace je 100 % způsobilých výdajů s omezením max. výše 1 064 000 Kč

Všechna vozidla musí splnit max. limit emisí CO50 g na 1/km. Kapacita baterie u všech kategorií vozidel musí být vyšší než 10 kWh.

Je možné vozidla upravit pro převoz osob se sníženou schopností pohybu. V rámci projektu můžete pořídit až 5 vozidel.

Příjem žádostí končí dne 31. 10. 2023.

Rádi s Vámi zkonzultujeme Vaše projektové záměry.

Kontaktní osoba:
Ing. Mgr. Alena Prášková
+420 725 534 967
praskova@garanta-cz.eu