X
Oprava místních komunikací
Úvod    Dotace    OBEC    Oprava místních komunikací

Oprava místních komunikací

DOTACE NA OPRAVY A REKONSTRUKCE MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ

  • Podpora oprav místních komunikací (neinvestiční)
  • Podpora rekonstrukcí místních komunikací (investiční)
  • Výše dotace: 50 %
  • Příjem žádostí o dotaci od 17. 1. 2023 do 31. 1. 2023
  • Nejzazší datum pro ukočení fyzické realizace je 31. 10. 2023

Podmínky výzvy:

  • Oprávněným žadatelem jsou obce, jejichž počet obyvatel nepřesáhl 3 000 obyvatel
  • Žadatel může podat max. 1 žádost, ve které může být zahrnuto více na sebe navazujících komunikací jedné třídy
  • V případě místních komunikací IV. třídy lze žádat o podporu projektu i v případě, že se jedná o více místních komunikací, jenž na sebe nenavazují, avšak nacházejí se v 1 uličním profilu
  • Projekt musí být připravený k realizaci (např. schválenou potřebnou dokumentaci, apod.)
Kontaktní osoba:
Ing. Mgr. Alena Prášková
+420 725 534 967
praskova@garanta-cz.eu