X
Program obnovy venkova
Úvod    Dotace    OBEC    Program obnovy venkova

Program obnovy venkova

DOTACE NA OBNOVU A VÝSTAVBU OBECNÍHO ÚŘADU, ŠKOLSKÉHO, SPORTOVNÍHO ČI KULTURNÍHO ZAŘÍZENÍ A MNOHO DALŠÍCH...

 • Stavební obnova obytných a hospodářských objektů
 • Obnova a výstavba občanského vybavení a technické infrastruktury
 • Péče o ochranu a veřejné prostranství
 • Výše dotace: 60 %
 • Min. výše dotace: 100 tis. Kč
 • Max. výše dotace: 300 tis. Kč
 • Příjem žádostí o dotaci od 17. 1. 2023 do 31. 1. 2023
 • Nejzazší datum pro ukočení fyzické realizace je 31. 12. 2023

Podmínky výzvy:

 • Oprávněným žadatelem je obec Jihočeského kraje s počtem obyvatel 1 000 a méně k 1. 1. 2022
 • Obec může podat maximálně 1 žádost

Přílohy k žádosti:

 • Projektová dokumentace vč. položkového rozpočtu
 • Další doklady, které souvisí s realizací akce, dokládají větší připravenost (kritérium pro hodnocení žádostí a stanovení výše dotace), např. stavební povolení, ohlášení, územní souhlas, stanovisko CHKO, projektovou dokumentaci atd., či zdůvodňují nebo doplňují údaje uvedené v žádosti
 • a další přílohy....
Kontaktní osoba:
Ing. Mgr. Alena Prášková
+420 725 534 967
praskova@garanta-cz.eu