X
Půdoochranné technologie
Úvod    Dotace    ZEMĚDĚLEC    Půdoochranné technologie

Půdoochranné technologie

Dotace pro zemědělce na půdoochranné technologie – výzva č. 165 OP ŽP 2014-2020

 • Dotace je určena pro zemědělské podnikatele a skupiny zemědělců
 • Pouze pro malé a střední podniky, nikoli velké podniky
 • Příjem žádostí o dotaci od 5. 4. 2023
 • Ukončení příjmů žádostí do 31. 7. 2023
 • Nejzazší datum pro ukončení fyzické realizace projektu je 31. 12. 2023!

Výše dotace: 

20 % v případě zavádění půdoochranných technologií s nižším ochranným účinkem

40 % pro zavádění půdoochranných technologií s vyšším ochranným účinkem

Min. dotace: 250 tis. Kč

Omezení v rámci výzvy:

 • Příjemcem podpory nemůže být subjekt, který provozuje jen pronájem zemědělské techniky
 • V rámci výzvy může jeden subjekt podat pouze jednu žádost o podporu maximálně jednoho stroje
 • Minimální výměra obhospodařované orné půdy musí být 10 ha

Výzva je kolová, je nutné splnit určitý počet bodů (min. 25 bodů), aby žadatel mohl žádat o dotaci. Body se určují dle:

 • podílu výměry půdních bloků (DPB) v kategorii erozní ohroženosti SEO + MEO v LPIS 
 • průměrného podílu erozně nebezpečných plodin za pět let - jedná se o tyto plodiny:
  • brambory (konzumní, průmyslové, sadbové, cukrovka), řepa (krmná, salátová), topinambur, čirok cukrový, bob obecný, kukuřice (na siláž, cukrová, pukancová), slunečnice roční plnokvětá, sója

V případě dalších dotazů nás neváhejte kontaktovat.

Kontaktní osoba:
Ing. Martin Kundrát
+420 725 534 967
kundrat@garanta-cz.eu