X
Revitalizace brownfieldů
Úvod    Dotace    OBEC    Revitalizace brownfieldů

Revitalizace brownfieldů

Až do konce srpna je možné žádat na podporu revitalizace brownfieldů. Podpora je poskytována na revitalizace (případně demolice a následnou výstavbu) brownfieldů, kterými vznikne občanské vybavení (park, stavby pro vzdělávání, sport, kulturu, sociální služby, veřejnou správu..).

Výše dotace je dle typu aktivity, min. 3 mil. u malých projektů, min. 30 mil. pak u velkých projektů.

Stručné podmínky:

  • stavby nacházející se na území nejsou způsobilé sloužit svému účelu a nejsou využívány
  • žadatel musí být vlastníkem brownfieldu
  • k žádosti je třeba projektová dokumentace v příslušném stupni, posudek zpracovaný soudním znalcem ohledně nezpůsobilosti objektu, příp. pravomocné stavební povolení, je-li potřeba apod.
  • objekty musí splňovat podmínky energetické účinnosti, dotace je určena především na splnění požadavku na energetickou náročnost budovy

Příjem žádostí končí dne 31. 8. 2023.

Rádi s vámi zkonzultujeme vaše projektové záměry.

 

Kontaktní osoba:
Ing. Mgr. Alena Prášková
+420 725 534 967
praskova@garanta-cz.eu