X
Sportovní infrastruktura
Úvod    Dotace    OBEC    Sportovní infrastruktura

Sportovní infrastruktura

DOTACE NA OPRAVY A REKONSTRUKCE SPORTOVIŠŤ vč. ZÁZEMÍ

 • Stavební obnova obytných a hospodářských objektů
 • Obnova a výstavba občanského vybavení a technické infrastruktury
 • Péče o ochranu a veřejné prostranství
 • Výše dotace: až 80 %
 • Příjem žádostí o dotaci od 17. 1. 2023 do 31. 1. 2023
 • Nejzazší datum pro ukočení fyzické realizace je 16. 10. 2023

Podmínky výzvy:

 • Oprávněný žadatelem je organizace se sídlem na území Jihočeského kraje, které mají jako hlavní činnost provozování sportovních a tělovýchovných činností
 • Žadatel může podat do každého opatření maximálně jednu žádost (s výjimkou subjektů zastřešujících minimálně 5 organizačních jednotek bez právní subjektivity zřízených v rámci jedné právnické osoby s právní subjektivitou)
 • Projekt musí být připravený k realizaci (např.: schválená potřebná dokumentace apod.)

Přílohy k žádosti:

 • Projektová dokumentace vč. položkového rozpočtu
 • Stavební povolení (ohlášení stavby, ohlášení oprav), popř. jiný analogický doklad, v případě že je vyžadován stavebním úřadem, případně sdělení, že stavební povolení (ohlášení stavby, ohlášení oprav) není na uvedené úpravy vyžadováno
 • a další přílohy....
Kontaktní osoba:
Ing. Mgr. Alena Prášková
+420 725 534 967
praskova@garanta-cz.eu