X
Technické vybavení dřevozpracujících provozoven
Úvod    Dotace    ZEMĚDĚLEC    Technické vybavení dřevozpracujících provozoven

Technické vybavení dřevozpracujících provozoven

 Výzva je aktuálně uzavřena. Další příjem žádostí o dotaci bude pravděpodobně probíhat na podzim roku 2023.

Ministerstvo zemědělství vyhlásilo 15. kolo příjmu žádostí z Programu rozvoje venkova, které bude směřovat zejména na investice do lesnické techniky a na obnovu lesních porostů. Příjem žádostí bude probíhat v termínu 4. 10. 2022 - 25. 10. 2022.

Opatření 8.6.2 Technické vybavení dřevozpracujících provozoven

Kdo může žádat:

 • Fyzické nebo právnické osoby podnikající v lesnictví nebo souvisejícím odvětví, které splňují definici mikro nebo malého podniku
 • Obce a právnické osoby zřízení obcemi, dobrovolné svazky obcí podnikající v lesnictví nebo souvisejícícm odvětví
 • Žadatel musí být držitelem (vlastníkem, nájemcem, pachtýřem nebo vypůjčitelem) alespoň 1 lesního majetku

Způsobilé výdaje:

 • stroje, technologie a zařízení v rámci strojního vybavení manipulačních skladů, pilnic a/nebo pro sušení a impregnování masivního dřeva
 • mokré sklady dříví
 • související stavební úpravy max. 40 % způsobilých výdajů, ze kterých je stanovena dotace
 • nákup pozemku max. 10 % způsobilých výdajů, ze kterých je stanovena dotace

Výše dotace:

 • 50% výdajů, ze kterých je stanovena dotace

Reálné projekty:

 • technologie pro přejímku kulatiny, odkorňovač, dopravní
 • rámová, pásová a kotoučová pila
 • sušárna řeziva
 • impregnační vana
 • technologie pro mokrý sklad dříví
Kontaktní osoba: 
Ing. Zuzana Drábová
+420 725 891 726
drabova@garanta-cz.eu