X
Technika a technologie pro lesní hospodářství
Úvod    Dotace    ZEMĚDĚLEC    Technika a technologie pro lesní hospodářství

Technika a technologie pro lesní hospodářství

Výzva je aktuálně uzavřena. Další příjem žádostí o dotaci bude pravděpodobně probíhat na podzim roku 2023.

 

 

 

Ministerstvo zemědělství vyhlásilo 15. kolo Programu rozvoje venkova, které je zaměřené zejména na investice do lesů. Příjem žádostí bude probíhat v termínu 4. 10. 2022 - 25. 10. 2022.

Opatření 8.6.1 Technika a technologie pro lesní hospářství

Kdo může žádat:

 • Držitelé (vlastníci, nájemci, pachtýři nebo vypůjčitelé) lesů. Držitelem lesa se rozumí osoba, která v lese hospodaří.
 • Žadatel musí hospodařit podle platného lesního hospodářského plánu nebo podle převzaté platné lesní hospodářské osnovy (tzn. má protokolárně převzatý vlastnický separát lesní hospodářské osnovy) nebo podle projektu zalesnění zemědělské půdy, a to na min. výměře 3 ha.

Způsobilé výdaje:

 • stroje a technologie (včetně koně a vleku za koně k vyvážení dříví) pro obnovu, výchovu a těžbu lesních porostů včetně dopravy dříví
 • stroje ke zpracování potěžebních zbytků
 • stroje pro přípravu půdy před zalesněním
 • stroje, technologie, zařízení a stavby pro lesní školkařskou činnost
 • stroje a zařízení pro údržbu a opravu lesních cest
 • mobilní stroje pro sortimentaci a pořez dříví
 • dočasná uložiště vyzvednutého sadebního materiálu lesních dřevin
 • mokré sklady dříví

Výše dotace:

 • 50% výdajů, ze kterých je stanovena dotace

Reálné projekty:

 • přibližovač (skidder)
 • traktory o výkonu 50 - 150 kW
 • malotraktory o výkonu do 50 kW
 • živý kůň, řetězové, rámové a pásové pily, štěpkovač a shrnovač klestu, štípací a kráticí stroj
 • harvestor, harwarder, forwarder, klanicový vyvážecí vlek, lanový naviják, čelní nakladač/rampovač

Kontaktní osoba: 
Ing. Zuzana Drábová
+420 725 891 726
drabova@garanta-cz.eu