Užitečné odkazy

Strukturální fondy www.strukturalni-fondy.cz

Regionální operační program NUTS II Jihozápad www.rr-jihozapad.cz

Státní zemědělský intervenční fond www.szif.cz

Operační program Životní prostředí www.opzp.cz

Operační program podnikání a inovace www.czechinvest.org;  www.mpo-oppi.cz

Jihočeský kraj www.kraj-jihocesky.cz

Zelená úsporám www.zelenausporam.cz

 

Portál o veřejných zakázkách a koncesích www.portal-vz.cz

Informační systém o veřejných zakázkách www.vestnikverejnychzakazek.cz

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže www.uohs.cz

Český statistický úřad www.czso.cz

Obchodní rejstřík www.justice.cz

Registr ekonomických subjektů Českého statistického úřadu www.czso.cz/csu/redakce.nsf/i/registr_ekonomickych_subjektu
 
Administrativní registr ekonomických subjektů http://wwwinfo.mfcr.cz/ares/ares.html.cz
 
Katastr nemovitostí - nahlížení do KN http://nahlizenidokn.cuzk.cz/
 
 
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy www.msmt.cz
 
Ministerstvo pro místní rozvoj www.mmr.cz
 
Ministerstvo zemědělství www.mze.cz
Kontakt:

Kněžská 365/22
370 01    České Budějovice

Tel: (+420) 386 321 233
E-mail: garantacz@garanta-cz.eu

více