X
Veřejné budovy
Úvod    Dotace    OBEC    Veřejné budovy

Veřejné budovy

Obce do 3 tis. obyvatel mohou žádat na rekonstrukce, modernizace, přestavbu nebo přístavbu veřejných budov, a to:

  • Kulturní domy
  • Budovy se sídlem obecních úřadů
  • Knihovny
  • Školní budovy určené pro výuku MŠ a ZŠ vč. prostor pro družinu, školní kuchyně i jídelny

Obec musí mít zpracovaný a zastupitelstvem schválený strategický rozvojový dokument platný k datu podání žádosti o dotaci i po celou dobu realizace akce.

Nelze podat žádost na již započaté akce (stavebně předané).

Nelze financovat: obnovy hasičských zbrojnic, tělocvičen, sportovišť, prostor pro spolky, zdravotních středisek, obřadních či výstavních síní, zázemí technických služeb a navyšování kapacity ZŠ nebo MŠ.

Vždy musí být hlavním předmětem vnitřní rekonstrukce (doplňkově lze i vnější).

Výstupy projektu nesmí sloužit ekonomické činnosti.

Dotace je až 80 % způsobilých výdajů.

Minimální výše dotace je 500 tis. Kč, max. pak 10 mil. Kč.

Příjem žádostí je možný do 5. 6. 2023.

 

V případě plánovaného projektového záměru nás neváhejte kontaktovat.

Kontaktní osoba:
Ing. Mgr. Alena Prášková
+420 725 534 967
praskova@garanta-cz.eu