X
Základní školy
Úvod    Dotace    OBEC    Základní školy

Základní školy

Dne 1. 11. 2022 bude spuštěn příjem žádostí o dotace zaměřený na žádané aktivity pro základní školy.

Obce a školské právnické osoby budou moci pro své základní školy žádat o příspěvek na odborné učebny ZŠ ve vazbě na přírodní vědy, polytechnické vzdělávání, cizí jazyky či práce s digitálními technologiemi

Dále je možno podpořit aktivity vnitřní konektivity školy, školní družiny a školní kluby

Dotace je dle typu příjemce, nejběžněji 80 % způsobilých výdajů.

Minimální výše způsobilých výdajů činí 3 mil. Kč, maximální výše pak 50 mil. Kč.

Projektové záměry musí být v souladu s Místním akčním plánem.

Kontaktní osoba: 
Ing. Mgr. Alena Prášková 
+420 725 534 967
praskova@garanta-cz.eu