X

Řízení projektů

Monitorujeme projekty až do konce

Zjistit více

slider

Veřejné zakázky

Realizujeme všechny druhy zakázek

Zjistit více

slider

Dotace

Zprácováváme dotační žádosti

Zjistit více

slider

GARANTA CZ a.s.

Specializujeme se na dotace z EU i národních zdrojů, výběrová a zadávací řízení, projektový management, zpracování Vašich podnikatelských záměrů, studií proveditelnosti a mnoho dalšího. Nabízíme více jak 15 let zkušeností v oboru, kdy jsme od původní pomoci s dotacemi zemědělským podnikatelům a obcím přešli k administraci dotací pro výrobní podniky, sociální sféru, řemeslníky a další žadatele.

Neplatíte nám za "papír", ale za letité zkušenosti v oboru a průběžné vzdělávání našich projektových manažerů.

O nás

Aktuality

Projekty OP ŽP jedou dál

Projekty OP ŽP jedou dál

12.01.2023 | Káva se SFŽP přinesla souhrn výzev pro podání žádostí o dotaci.

12.01.2023
BLÍŽÍ SE GRANTY Z JČK

BLÍŽÍ SE GRANTY Z JČK

19.12.2022 | Jihočeský kraj zveřejnil informace a harmonogram pro podporu formou grantů v roce 2023.

19.12.2022
PF 2023 PŘEJE GARANTA

PF 2023 PŘEJE GARANTA

14.12.2022 | 

14.12.2022
OPRAVY DROBNÝCH VENKOVSKÝCH STAVEB V OBCÍCH

OPRAVY DROBNÝCH VENKOVSKÝCH STAVEB V OBCÍCH

13.12.2022 | Ministerstvo zemědělství chystá vyhlášení dotačního programu na obnovu a údržbu kulturních a venkovských prvků, které jsou zpřístupněny veřejnosti a nacházejí se v obci do 2 000 obyvatel. Dotace je max. 70 %, nejvýše pak může činit 300 tis. Kč. O dotaci lze žádat od 1. února 2023.

13.12.2022
PODPORA ROZVOJE REGIONŮ ZNOVU V ROCE 2023

PODPORA ROZVOJE REGIONŮ ZNOVU V ROCE 2023

08.12.2022 | V prvním čtvrtletí roku 2023 se chystá vyhlášení vybraných dotačních titulů z programu Podpora rozvoje regionů 2019+. Předpokládá se příjem žádostí do titulů: podpora místních komunikací rekonstrukce a přestavba veřejných budov pilotně sdílená komunální technika Žadateli budou moci být obce do 3 tis. obyvatel. S plánovanými projektovým záměry vám rádi pomůžeme.

08.12.2022
ROZVOJ ZÁKLADNÍ A DOPROVODNÉ INFRASTRUKTURY CESTOVNÍHO RUCHU

ROZVOJ ZÁKLADNÍ A DOPROVODNÉ INFRASTRUKTURY CESTOVNÍHO RUCHU

05.12.2022 | Do 13. 1. 2023 je možné žádat o dotaci z MMR na rozvoj základní a doprovodné infrastruktury cestovního ruchu v regionech. Ve Výzvě je připraveno 84 milionů korun. Podpoří vybavenost turistických tras, rozvoj navigačních a informačních systémů v destinacích, úpravu lyžařských běžeckých tras, ekologicky šetrnou dopravu v turistických regionech i monitoring návštěvníků. Tím usnadní pohyb turistů v konkrétní destinaci, pomůže rozvoji investic do cestovního ruchu, rozšíří poskytované služby a zvýší jejich kvalitu. Výše dotace: maximálně do 50 % výdajů z celkového rozpočtu akce, maximálně však 10 mil. Kč. Žadatel: Územně samosprávní celky, mikroregiony, geoparky, provozovatelé turistických informačních center, organizace destinačního managementu, nestátní neziskové organizace, církve a náboženské společnosti, podnikatelské subjekty (podnikající PO a FO) Realizace akce je možná do konce 11/2023.

05.12.2022
Všechny články

Vybrané reference

Novostavba multifunkčního hřiště

Novostavba multifunkčního hřiště

Dotace pomohla k výstavbě multifunkčního hřiště v Horním Poříčí na Strakonicku.

Pořízení lesnické techniky

Pořízení lesnické techniky

Obec Benešov nad Černou pořídila vyvážecí vlek a shrnovač klestu pro údržbu lesů.

Zobrazit všechny