Specializujeme se na dotace z EU i národních zdrojů, veřejné zakázky, projektový management, zpracování Vašich podnikatelských záměrů, studií proveditelnosti a mnoho dalšího. 

Aktuality

29.08.2018 - Podpora opatření na drobných vodních tocích, rybnících a malých vodních nádržích

Chtěli bychom vás seznámit s vyhlášenou dotací Ministerstva zemědělství na podporu opatření na drobných vodních tocích, rybnících a malých vodních nádržích, z které je možno spolufinancovat rekonstrukce či výstavby rybníků a malých vodních nádrží.

23.08.2018 - Dotace na vodovody a kanalizace

Ministerstvo Zemědělství  vyhlásilo výzvu programu „Podpora výstavby a technického zhodnocení infrastruktury vodovodů a kanalizací II“.

V této výzvě lze žádat na akce zmírňující dopady sucha a dále na rozšiřování a budování kanalizací a čistíren odpadních vod.

 

23.08.2018 - Zemědělské dotace z PRV - 7. kolo

Ve dnech 9. 10. až 30. 10. 2018 bude probíhat příjem žádostí o dotaci z PRV. Pravděpodobně se bude jednat o poslední kolo PRV, ve kterém bude možno žádat na zemědělské dotace, proto neváhejte s podáním žádosti a kontaktujte naše projektové manažery ještě dnes. 

22.08.2018 - OPERAČNÍ PROGRAM ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ - ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ

Na sběrné dvory, sběrná hnízda, třídící a dotřiďovací linky a další můžete žádat ještě dnes! 

 

19.07.2018 - Dotace SFDI na cyklostezky a chodníky

Státní fond dopravní infrastruktury mimořádně již nyní vyhlásil výzvy k podání žádostí o dotaci. Podpořeny budou výstavby nebo opravy cyklostezek a projekty vedoucí ke zvýšení bezpečnosti a plynulosti dopravy. Podání žádostí je do listopadu 2018.

11.05.2018 - Zlepšení zásobování obyvatel pitnou vodou a realizace soustav domovních ČOV

Z Národního programu Životní prostředí byla vyhlášena výzva na spolufinancování akcí zaměřených na PRŮZKUM, POSÍLENÍ A BUDOVÁNÍ ZDROJŮ PITNÉ VODY a dále na DOMOVNÍ ČISTÍRNY ODPADNÍCH VOD.

10.05.2018 - Požární zbrojnice, CAS a dopravní automobily pro SDH obcí

Žádejte o dotaci z Ministerstva vnitra na stavbu či rekonstrukci požární zbrojnice, pořízení nového dopravního automobilu či pořízení nebo rekonstrukci cisternové automobilové stříkačky.

26.02.2018 - Zemědělské dotace - 6. kolo!

Státní zemědělský intervenčí fond (SZIF) vyhlásil šesté kolo příjmu žádostí o dotaci z Programu rozvoje venkova. Mezi podporovanými opatřeními jsou například investice do nezemědělských činností, podpora agroturistiky nebo zahájení činnosti mladých zemědělců.Příjem žádostí o dotaci bude probíhat od 3. do 24. dubna 2018.

22.01.2018 - Národní dotace - Údržba a obnova kulturních a venkovských prvků

Byly vypsány nové národní dotace v následujících programech: Údržba a obnova stávajících kulturních prvků venkovské krajiny, Podpora údržby a obnovy historických zemědělských strojů a zařízení, Údržba a oprava polních cest. 

20.10.2017 - Dětská hřiště a místní komunikace z MMR

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR vyhlásilo oblíbené programy na vybudování dětských hřišťopravu místních komunikací nebo na budování sportovní infrastruktury.

Žádosti o čerpání finančních příspěvků je možné podávat v termínu do 15. 1. 2018.

 
Hledání
Hledání v článcích
Kontakt:

Kněžská 365/22
370 01    České Budějovice

Tel: (+420) 386 321 233
E-mail: garantacz@garanta-cz.eu

více