Specializujeme se na dotace z EU i národních zdrojů, veřejné zakázky, projektový management, zpracování Vašich podnikatelských záměrů, studií proveditelnosti a mnoho dalšího. 

Aktuality

26.02.2018 - Zemědělské dotace - 6. kolo!

Státní zemědělský intervenčí fond (SZIF) vyhlásil šesté kolo příjmu žádostí o dotaci z Programu rozvoje venkova. Mezi podporovanými opatřeními jsou například investice do nezemědělských činností, podpora agroturistiky nebo zahájení činnosti mladých zemědělců.Příjem žádostí o dotaci bude probíhat od 3. do 24. dubna 2018.

22.01.2018 - Národní dotace - Údržba a obnova kulturních a venkovských prvků

Byly vypsány nové národní dotace v následujících programech: Údržba a obnova stávajících kulturních prvků venkovské krajiny, Podpora údržby a obnovy historických zemědělských strojů a zařízení, Údržba a oprava polních cest. 

20.10.2017 - Dětská hřiště a místní komunikace z MMR

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR vyhlásilo oblíbené programy na vybudování dětských hřišťopravu místních komunikací nebo na budování sportovní infrastruktury.

Žádosti o čerpání finančních příspěvků je možné podávat v termínu do 15. 1. 2018.

 

18.10.2017 - Příjem žádostí o dotaci z PRV už probíhá!

Státní zemědělský intervenčí fond (SZIF) vyhlásil páté kolo příjmu žádostí o dotaci z Programu rozvoje venkova. Mezi podporovanými opatřeními jsou například investice do zemědělských podniků, do zpracování zemědělských produktů nebo investice do lesní techniky.Příjem žádostí o dotaci již probíhá a končí 30. října 2017!

19.09.2017 - SFDI podpoří cyklostezky

Je tu září a Státní fond dopravní infrastruktury opět vyhlašuje výzvy k podání žádostí o dotaci. Podpořeny budou výstavby nebo opravy cyklostezek nebo křížení místních komunikací s nadřazenou infrastrukturou. V nejbližších dnes bude také vyhlášena výzva na zvyšování bezpečnosti a plynulosti dopravy.

30.08.2017 - Zemědělské dotace - páté kolo PRV

Státní zemědělský intervenčí fond (SZIF) vyhlásil páté kolo příjmu žádostí o dotaci z Programu rozvoje venkova. Mezi podporovanými opatřeními jsou například investice do zemědělských podniků, do zpracování zemědělských produktů nebo investice do lesní techniky.Příjem žádostí o dotaci bude probíhat od 10. do 30. října 2017.

18.07.2017 - Školní hřiště a tělocvičny z MMR

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR vyhlásilo nový dotační titul na podporu sportovní infrastruktury. Možnými žadateli o dotaci jsou obce do 3 000 obyvatel, které jsou zřizovatelem základní školy. Dotace je poskytována do výše 70 % uznatelných nákladů akce.

20.04.2017 - Dotace na vodovody a kanalizace

Rádi bychom Vás informovali o právě vyhlášené výzvě týkající se výstavby a technického zhodnocení vodohospodářské infrastruktury. Jedná se o I. výzvu pro tento rok vyhlašovanou Ministerstvem zemědělství. Dotace je poskytována ve výši až 70 % v závislosti na velikosti obce. Žádosti lze podávat do 31. 8. 2017.

04.04.2017 - GARANTA CZ v televizi!

Projektoví manažeři společnosti GARANTA CZ zpracovali obci Košín na Táborsku žádost o dotaci na domovní čistírny odpadních vod. Tato žádost byla vybrána k financování a podívat se do obce, která získá na 28 domovních čističek téměř 3 miliony korun, se přijel sám ministr životního prostředí Richard Brabec. A naši projektoví manažeři nemohli u této schůzky chybět!

29.03.2017 - Opravy místních komunikací z Jihočeského kraje

Jihočeský kraj vyhlásil další dotační program na Opravy místních komunikací.  Podávat žádosti bude možné do 5. 5. 2017. Dotace je 50 %, max. 1 mil. Kč. 

Hledání
Hledání v článcích
Kontakt:

Kněžská 365/22
370 01    České Budějovice

Tel: (+420) 386 321 233
E-mail: garantacz@garanta-cz.eu

více