Specializujeme se na dotace z EU i národních zdrojů, veřejné zakázky, projektový management, zpracování Vašich podnikatelských záměrů, studií proveditelnosti a mnoho dalšího. 

Aktuality

20.04.2017 - Dotace na vodovody a kanalizace

Rádi bychom Vás informovali o právě vyhlášené výzvě týkající se výstavby a technického zhodnocení vodohospodářské infrastruktury. Jedná se o I. výzvu pro tento rok vyhlašovanou Ministerstvem zemědělství. Dotace je poskytována ve výši až 70 % v závislosti na velikosti obce. Žádosti lze podávat do 31. 8. 2017.

04.04.2017 - GARANTA CZ v televizi!

Projektoví manažeři společnosti GARANTA CZ zpracovali obci Košín na Táborsku žádost o dotaci na domovní čistírny odpadních vod. Tato žádost byla vybrána k financování a podívat se do obce, která získá na 28 domovních čističek téměř 3 miliony korun, se přijel sám ministr životního prostředí Richard Brabec. A naši projektoví manažeři nemohli u této schůzky chybět!

29.03.2017 - Opravy místních komunikací z Jihočeského kraje

Jihočeský kraj vyhlásil další dotační program na Opravy místních komunikací.  Podávat žádosti bude možné do 5. 5. 2017. Dotace je 50 %, max. 1 mil. Kč. 

20.02.2017 - Jarní kolo PRV je tady!

V průběhu dubna 2017 se budou přijímat žádosti o dotaci do 4. kola PRV. Podpořeny budou projekty mladých začínajících zemědělců, diverzifikace činnosti nebo investice do lesů. Připravte se včas a získejte finanční prostředky na realizaci svých záměrů!

03.01.2017 - Ministerstvo zemědělství financuje kulturní dědictví venkova

Vánoční čas je za námi a jsou tu opět nové dotační možnosti pro obce. Nyní máte možnost získat finanční prostředky na udržování a obnovu kulturního dědictví venkova. Můžete si ve své obci opravit kapličku, kříž, hřbitov nebo historický zemědělský objekt, případně vytvořit nebo obnovit odpočinkové místo či nově také opravit polní cestu.

20.10.2016 - Oblíbené programy MMR vyhlášeny!

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR vyhlásilo oblíbené programy na vybudování dětských hřišť, obnovu drobných sakrálních staveb, opravu místních komunikací nebo na výstavbu podporovaných bytů a zajištění bezbariérovosti bytových domů.

15.09.2016 - Cyklostezky a chodníky ze SFDI

Státní fond dopravní infrastruktury (SFDI) opět nabízí možnost získat nemalé finanční prostředky na výstavby, rekonstrukce nebo opravy cysklostezek, autobusových zastávek, chodníků nebo nově i mimoúrovňové křížení komunikací.

26.08.2016 - Dotace na zeleň v obci a obnovu krajiny z OPŽP

Operační program Životní prostředí v současnosti nabízí možnosti financování projektů vedoucích k posílení přirozených funkcí krajiny a zlepšení prostředí ve městech a obcích. Na obě tyto výzvy je vyčleněno přes 700 miliónů korun.

22.08.2016 - Infrastruktura základních škol z IROP

Integrovaný regionální operační program (IROP) podporuje investice do vzdělávací infrastruktury. Aktuální výzva nabízí dotace pro základní školy.

10.08.2016 - Sběrné dvory a domácí kompostéry

Operační program Životní prostředí nabízí v nových výzvách možnosti budování nebo modernizace sběrných dvorů nebo pořízení domácích kompostérů. Dotaci až 85% mohou získat žadatelé, kteří svou žádost o dotaci podají do 30. 11. 2016!

Hledání
Hledání v článcích
Kontakt:

Kněžská 365/22
370 01    České Budějovice

Tel: (+420) 386 321 233
E-mail: garantacz@garanta-cz.eu

více