Specializujeme se na dotace z EU i národních zdrojů, veřejné zakázky, projektový management, zpracování Vašich podnikatelských záměrů, studií proveditelnosti a mnoho dalšího. 

Aktuality

22.11.2018 - Dotace MMR v oblasti cestovního ruchu vyhlášeny!

Ministerstvo pro místní rozvoj vyhlásilo dotační výzvu na rozvoj základní a doprovodné infrastruktury cestovního ruchu. Budou podporovány aktivity zaměřené na rozvoj doprovodné infrastruktury cestovního ruchu v regionech, podporu vybavenosti turistických tras (pěší, cyklo, hipo, lyžařská, vodní turistika a další udržitelné formy cestovního ruchu), rozvoj navigačních a informačních systémů v destinacích, úpravu lyžařských běžeckých tras, podporu ekologicky šetrné dopravy návštěvníků v turistických regionech a v neposlední řadě i monitoring návštěvníků.

19.11.2018 - Podporované byty, komunitní domy nebo dotace na pořízení výtahu

Ministerstvo pro místní rozvoj vyhlásilo dotační výzvy, které poběží až do února. Dotaci bude možné získat na výstavbu/přestavbu/dostavbu podporovaných bytů a komunitních domů pro seniory. Dále je možné žádat na vybudování bezbariérového přístupu do domu, pořízení výtahu do bytového domu nebo na technickou infrastrukturu. 

 

26.09.2018 - ÚSPORY ENERGIE Z OP PIK

V rámci programu Úspory energie lze pořídit nové stroje či technologie do vaší provozovny.

 

29.08.2018 - Podpora opatření na drobných vodních tocích, rybnících a malých vodních nádržích

Chtěli bychom vás seznámit s vyhlášenou dotací Ministerstva zemědělství na podporu opatření na drobných vodních tocích, rybnících a malých vodních nádržích, z které je možno spolufinancovat rekonstrukce či výstavby rybníků a malých vodních nádrží.

23.08.2018 - Dotace na vodovody a kanalizace

Ministerstvo Zemědělství  vyhlásilo výzvu programu „Podpora výstavby a technického zhodnocení infrastruktury vodovodů a kanalizací II“.

V této výzvě lze žádat na akce zmírňující dopady sucha a dále na rozšiřování a budování kanalizací a čistíren odpadních vod.

 

23.08.2018 - Zemědělské dotace z PRV - 7. kolo

Ve dnech 9. 10. až 30. 10. 2018 bude probíhat příjem žádostí o dotaci z PRV. Pravděpodobně se bude jednat o poslední kolo PRV, ve kterém bude možno žádat na zemědělské dotace, proto neváhejte s podáním žádosti a kontaktujte naše projektové manažery ještě dnes. 

22.08.2018 - OPERAČNÍ PROGRAM ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ - ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ

Na sběrné dvory, sběrná hnízda, třídící a dotřiďovací linky a další můžete žádat ještě dnes! 

 

19.07.2018 - Dotace SFDI na cyklostezky a chodníky

Státní fond dopravní infrastruktury mimořádně již nyní vyhlásil výzvy k podání žádostí o dotaci. Podpořeny budou výstavby nebo opravy cyklostezek a projekty vedoucí ke zvýšení bezpečnosti a plynulosti dopravy. Podání žádostí je do listopadu 2018.

11.05.2018 - Zlepšení zásobování obyvatel pitnou vodou a realizace soustav domovních ČOV

Z Národního programu Životní prostředí byla vyhlášena výzva na spolufinancování akcí zaměřených na PRŮZKUM, POSÍLENÍ A BUDOVÁNÍ ZDROJŮ PITNÉ VODY a dále na DOMOVNÍ ČISTÍRNY ODPADNÍCH VOD.

10.05.2018 - Požární zbrojnice, CAS a dopravní automobily pro SDH obcí

Žádejte o dotaci z Ministerstva vnitra na stavbu či rekonstrukci požární zbrojnice, pořízení nového dopravního automobilu či pořízení nebo rekonstrukci cisternové automobilové stříkačky.

Hledání
Hledání v článcích
Kontakt:

Kněžská 365/22
370 01    České Budějovice

Tel: (+420) 386 321 233
E-mail: garantacz@garanta-cz.eu

více