Specializujeme se na dotace z EU i národních zdrojů, veřejné zakázky, projektový management, zpracování Vašich podnikatelských záměrů, studií proveditelnosti a mnoho dalšího. 

Aktuality

20.02.2017 - Jarní kolo PRV je tady!

V průběhu dubna 2017 se budou přijímat žádosti o dotaci do 4. kola PRV. Podpořeny budou projekty mladých začínajících zemědělců, diverzifikace činnosti nebo investice do lesů. Připravte se včas a získejte finanční prostředky na realizaci svých záměrů!

03.01.2017 - Ministerstvo zemědělství financuje kulturní dědictví venkova

Vánoční čas je za námi a jsou tu opět nové dotační možnosti pro obce. Nyní máte možnost získat finanční prostředky na udržování a obnovu kulturního dědictví venkova. Můžete si ve své obci opravit kapličku, kříž, hřbitov nebo historický zemědělský objekt, případně vytvořit nebo obnovit odpočinkové místo či nově také opravit polní cestu.

20.10.2016 - Oblíbené programy MMR vyhlášeny!

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR vyhlásilo oblíbené programy na vybudování dětských hřišť, obnovu drobných sakrálních staveb, opravu místních komunikací nebo na výstavbu podporovaných bytů a zajištění bezbariérovosti bytových domů.

15.09.2016 - Cyklostezky a chodníky ze SFDI

Státní fond dopravní infrastruktury (SFDI) opět nabízí možnost získat nemalé finanční prostředky na výstavby, rekonstrukce nebo opravy cysklostezek, autobusových zastávek, chodníků nebo nově i mimoúrovňové křížení komunikací.

26.08.2016 - Dotace na zeleň v obci a obnovu krajiny z OPŽP

Operační program Životní prostředí v současnosti nabízí možnosti financování projektů vedoucích k posílení přirozených funkcí krajiny a zlepšení prostředí ve městech a obcích. Na obě tyto výzvy je vyčleněno přes 700 miliónů korun.

22.08.2016 - Infrastruktura základních škol z IROP

Integrovaný regionální operační program (IROP) podporuje investice do vzdělávací infrastruktury. Aktuální výzva nabízí dotace pro základní školy.

10.08.2016 - Sběrné dvory a domácí kompostéry

Operační program Životní prostředí nabízí v nových výzvách možnosti budování nebo modernizace sběrných dvorů nebo pořízení domácích kompostérů. Dotaci až 85% mohou získat žadatelé, kteří svou žádost o dotaci podají do 30. 11. 2016!

05.08.2016 - Třetí kolo Programu rozvoje venkova

V říjnu 2016 proběhne 3. kolo příjmu žádostí o dotaci do Programu rozvoje venkova! Žadatelé by již nyní měli chystat své projekty. V rámci podzimního kola budou moci získat zemědělci, potravináři, krmiváři nebo vlastníci či nájemci lesa finanční prostředky na investice do zemědělských a potravinářských podniků, na budování a rekonstrukce lesních cest nebo na pořízení lesnické techniky.

29.06.2016 - Zateplování bytových domů z IROP s lepšímí podmínkami

Již zanedlouho bude vyhlášena nová výzva na energeticky úsporná opatření v bytových domech z IROPu a oproti výzvě stávající přinese pro žadatele některé pozitivní změny!

01.06.2016 - Nové výzvy IROP - sociální služby a infrastruktura SŠ a VOŠ

V rámci Integrovaného regionálního operačního programu jsou aktuálně vyhlášeny dvě zajímavé výzvy - jedna na podporu rozvoje soiciálních služeb a druhá na vybudování, rekonstrukce a vybavení středních a vyšších odborných škol.

Hledání
Hledání v článcích
Kontakt:

Kněžská 365/22
370 01    České Budějovice

Tel: (+420) 386 321 233
E-mail: garantacz@garanta-cz.eu

více