X
Aktuality
Úvod    Aktuality

Aktuality

VYHLÁŠENO 1. KOLO PROJEKTOVÝCH INTERVENCÍ ZE SZP 2023 - 2027

VYHLÁŠENO 1. KOLO PROJEKTOVÝCH INTERVENCÍ ZE SZP 2023 - 2027

Ministerstvo zemědělství vyhlásilo 1. kolo příjmu žádostí intervencí rozvoje venkova ze Strategického plánu Společné zemědělské politiky 2023 – 2027 Příjem žádostí bude probíhat v termínu od 22. 8. 2023 8:00 hodin do 12. 9. 2023 18:00 hodin. V prvním kole se rozdělí více než 8 mld. Kč (odkaz zde). Vyhlášené projektové intervence: 33.73 Investice do zemědělských podniků 34.73 Investice do zpracování zemědělských produktů 49.75 Zahájení činnosti mladého zemědělce 51.77 Inovace při zpracování zemědělských produktů 53.77 Podpora operačních skupin a projektů EIP Kontaktní osoba: Ing. Zuzana Drábová +420 725 891 726 drabova@garanta-cz.eu Kontaktní osoba: Ing. Martin Kundrát +420 602 316 571 kundrat@garanta-cz.eu

05.06.2023
10. ročník Farmářská burza

10. ročník Farmářská burza

Prezentovali jsme na Farmářské burze.

19.05.2023
800 MIL. NA NÁJEMNÍ BYDLENÍ

800 MIL. NA NÁJEMNÍ BYDLENÍ

Od 15. 5. 2023 je možné zažádat od dotaci či úvěr na podporu nájemního bydlení.

25.04.2023
ZEMĚDĚLCI MOHOU ŽÁDAT O DOTACI

ZEMĚDĚLCI MOHOU ŽÁDAT O DOTACI

OPŽP vyhlásilo výzvu pro zemědělce zaměřenou na pořízení půdoochranných technologií.

13.04.2023
DOTACE MMR VYHLÁŠENY

DOTACE MMR VYHLÁŠENY

MMR vyhlásilo dlouho očekávané výzvy na podporu místních komunikací a veřejných budov.

06.04.2023
CHODNÍKY A CYKLOSTEZKY ZNOVU NA SCÉNĚ!

CHODNÍKY A CYKLOSTEZKY ZNOVU NA SCÉNĚ!

Do konce června je možné zažádat o příspěvek 85 % na CHODNÍKY a CYKLOSTEZKY.

02.03.2023
ENERGETICKÉ ÚSPORY VEŘEJNÝCH BUDOV

ENERGETICKÉ ÚSPORY VEŘEJNÝCH BUDOV

Blíží se výzva na energetické úspory veřejných budov.

20.02.2023
PROJEKTY OP ŽP JEDOU DÁL

PROJEKTY OP ŽP JEDOU DÁL

Káva se SFŽP přinesla souhrn výzev pro podání žádostí o dotaci.

12.01.2023
BLÍŽÍ SE GRANTY Z JČK

BLÍŽÍ SE GRANTY Z JČK

Jihočeský kraj zveřejnil informace a harmonogram pro podporu formou grantů v roce 2023.

19.12.2022
PF 2023 PŘEJE GARANTA

PF 2023 PŘEJE GARANTA

14.12.2022
OPRAVY DROBNÝCH VENKOVSKÝCH STAVEB V OBCÍCH

OPRAVY DROBNÝCH VENKOVSKÝCH STAVEB V OBCÍCH

Ministerstvo zemědělství chystá vyhlášení dotačního programu na obnovu a údržbu kulturních a venkovských prvků, které jsou zpřístupněny veřejnosti a nacházejí se v obci do 2 000 obyvatel. Dotace je max. 70 %, nejvýše pak může činit 300 tis. Kč. O dotaci lze žádat od 1. února 2023.

13.12.2022
PODPORA ROZVOJE REGIONŮ ZNOVU V ROCE 2023

PODPORA ROZVOJE REGIONŮ ZNOVU V ROCE 2023

V prvním čtvrtletí roku 2023 se chystá vyhlášení vybraných dotačních titulů z programu Podpora rozvoje regionů 2019+. Předpokládá se příjem žádostí do titulů: podpora místních komunikací rekonstrukce a přestavba veřejných budov pilotně sdílená komunální technika Žadateli budou moci být obce do 3 tis. obyvatel. S plánovanými projektovým záměry vám rádi pomůžeme.

08.12.2022
ROZVOJ ZÁKLADNÍ A DOPROVODNÉ INFRASTRUKTURY CESTOVNÍHO RUCHU

ROZVOJ ZÁKLADNÍ A DOPROVODNÉ INFRASTRUKTURY CESTOVNÍHO RUCHU

Do 13. 1. 2023 je možné žádat o dotaci z MMR na rozvoj základní a doprovodné infrastruktury cestovního ruchu v regionech. Ve Výzvě je připraveno 84 milionů korun. Podpoří vybavenost turistických tras, rozvoj navigačních a informačních systémů v destinacích, úpravu lyžařských běžeckých tras, ekologicky šetrnou dopravu v turistických regionech i monitoring návštěvníků. Tím usnadní pohyb turistů v konkrétní destinaci, pomůže rozvoji investic do cestovního ruchu, rozšíří poskytované služby a zvýší jejich kvalitu. Výše dotace: maximálně do 50 % výdajů z celkového rozpočtu akce, maximálně však 10 mil. Kč. Žadatel: Územně samosprávní celky, mikroregiony, geoparky, provozovatelé turistických informačních center, organizace destinačního managementu, nestátní neziskové organizace, církve a náboženské společnosti, podnikatelské subjekty (podnikající PO a FO) Realizace akce je možná do konce 11/2023.

05.12.2022
BYTOVÉ DOMY BEZ BARIÉR

BYTOVÉ DOMY BEZ BARIÉR

Do 20. 12. 2022 lze žádat v programu BYTOVÉ DOMY BEZ BARIÉR.

11.11.2022
OP RYBÁŘSTVÍ 2021-2027

OP RYBÁŘSTVÍ 2021-2027

První výzvy nového Operačního programu Rybářství vyhlášeny. Celkem je pro rybáře připraveno 1,1 miliardy korun.

03.11.2022
POSTAVTE A REKONSTRUUJTE CHODNÍKY S IROP

POSTAVTE A REKONSTRUUJTE CHODNÍKY S IROP

Stovky miliónů korun jsou připraveny na výstavbu, modernizaci a rekonstrukci komunikací pro pěší v trase nebo v křížení pozemní komunikace s vysokou intenzitou dopravy a na zvyšování bezpečnosti nemotorové dopravy stavebními úpravami komunikací pro pěší a pro cyklisty a instalací prvků zklidňujících dopravu v nehodových lokalitách.

21.10.2022
PODÁNÍ ŽÁDOSTÍ PRO ZŠ SE BLÍŽÍ

PODÁNÍ ŽÁDOSTÍ PRO ZŠ SE BLÍŽÍ

Dne 1. 11. 2022 bude spuštěn příjem žádostí o dotace zaměřený na žádané aktivity pro základní školy.

13.10.2022
DOTACE NA CYKLOSTEZKY Z IROP VYHLÁŠENA

DOTACE NA CYKLOSTEZKY Z IROP VYHLÁŠENA

Od 11. 10. 2022 je možné získat až 85 % dotace na cyklostezky z Integrovaného regionálního operačního programu.

13.10.2022
PŘÍJEM ŽÁDOSTÍ DO 15. KOLA PRV

PŘÍJEM ŽÁDOSTÍ DO 15. KOLA PRV

Ministerstvo zemědělství k dnešnímu dni, tj. 4. 10. 2022 zahájilo příjem žádostí o dotaci v rámci 15. kola Programu rozvoje venkova (PRV).

04.10.2022
3,2 MLD NA MODERNIZACI ŠKOL!

3,2 MLD NA MODERNIZACI ŠKOL!

MMR posunulo termín vyhlášení výzvy pro základní školy v rámci Integrovaného regionálního operačního programu na 1. 11. 2022.

29.09.2022
FOTOVOLTAICKÉ ELEKTRÁRNY PRO PODNIKATELE - OPĚT PRODLOUŽENO!

FOTOVOLTAICKÉ ELEKTRÁRNY PRO PODNIKATELE - OPĚT PRODLOUŽENO!

Aktuálně: Výzva byla ukončena ke dni 30. 11. 2022.

30.08.2022
KONFERENCE SCIENCE FOR SMART AND SUSTAINABLE AGRICULTURE 2022

KONFERENCE SCIENCE FOR SMART AND SUSTAINABLE AGRICULTURE 2022

Dne 26. 8. 2022 jsme se zúčastnili konference SCIENCE FOR SMART AND SUSTAINABLE AGRICULTURE.

29.08.2022
OPŽP SPOUŠTÍ NOVÉ VÝZVY

OPŽP SPOUŠTÍ NOVÉ VÝZVY

Nové OPŽP 2021-2027 vyhlásilo více než 10 výzev.

24.08.2022
VYHLÁŠENY VÝZVY IROP 2021 - 2027

VYHLÁŠENY VÝZVY IROP 2021 - 2027

První výzvy nového Integrovaného regionálního operačního programu jsou již vyhlášeny.

24.08.2022