X
Aktuality
Úvod    Aktuality

Aktuality

CHODNÍKY A CYKLOSTEZKY ZNOVU NA SCÉNĚ!

CHODNÍKY A CYKLOSTEZKY ZNOVU NA SCÉNĚ!

Do 1. a 8. 7. 2024 je možné zažádat o příspěvek 85 % na CHODNÍKY a CYKLOSTEZKY.

15.05.2024
DOTACE NA ÚSPORY ENERGIE PRO PODNIKATELE JSOU KONEČNĚ TADY!

DOTACE NA ÚSPORY ENERGIE PRO PODNIKATELE JSOU KONEČNĚ TADY!

Úspory energie – výzva II zahájí příjem žádostí od 24. 5. 2024.

14.05.2024
DOCHÁZÍ K POSTUPNÉMU VYHLAŠOVÁNÍ PODPOR NA PROJEKTOVOU PŘÍPRAVU

DOCHÁZÍ K POSTUPNÉMU VYHLAŠOVÁNÍ PODPOR NA PROJEKTOVOU PŘÍPRAVU

Již od konce února je možné žádat na finanční podporu projektových příprav - tedy dokumentací, územních studií, posudků apod.

19.02.2024
DOTACE NA FOTOVOLTAIKU BUDOU OPĚT OD BŘEZNA

DOTACE NA FOTOVOLTAIKU BUDOU OPĚT OD BŘEZNA

Modernizační fond zveřejnil podmínky pro příjem žádostí o dotaci na FVE.

11.01.2024
VYHLÁŠENO 3. KOLO PROJEKTOVÝCH INTERVENCÍ ZE SZP 2023-2027

VYHLÁŠENO 3. KOLO PROJEKTOVÝCH INTERVENCÍ ZE SZP 2023-2027

Ministerstvo zemědělství vyhlásilo 3. kolo příjmu žádostí intervencí rozvoje venkova ze Strategického plánu Společné zemědělské politiky 2023 – 2027 Příjem žádostí bude probíhat v termínu od 31. 4. 2024 8:00 hodin do 21. 5. 2024 18:00 hodin. Ve třetím kole se rozdělí téměr 3,5 mld. Kč (odkaz zde). Vyhlášené projektové intervence: 35.73 Technologické investice v lesním hospodářství 36.73 Investice do lesnické infrastruktury 37.73 Technologie snižující emise GHG a NH3 40.73 Vodohospodářská opatření v lesích 43.73 Neproduktivní investice v lesích 44.73 Přeměna porostů náhradních dřevin 45.73 Investice do nezemědělských činností Kontaktní osoba: Ing. Zuzana Drábová +420 725 891 726 drabova@garanta-cz.eu   Kontaktní osoba: Ing. Martin Kundrát +420 602 316 571 kundrat@garanta-cz.eu

08.01.2024
OPRAVY DROBNÝCH VENKOVSKÝCH STAVEB V OBCÍCH

OPRAVY DROBNÝCH VENKOVSKÝCH STAVEB V OBCÍCH

Ministerstvo zemědělství chystá vyhlášení dotačního programu na obnovu a údržbu kulturních a venkovských prvků, které jsou zpřístupněny veřejnosti a nacházejí se v obci do 2 000 obyvatel. Dotace je max. 70 %, nejvýše pak může činit 300 tis. Kč. O dotaci lze žádat od 1. února 2024.

08.01.2024
DOTACE PRO PODNIKATELE NA ÚSPORU ENERGIE

DOTACE PRO PODNIKATELE NA ÚSPORU ENERGIE

Úspory energie – výzva II. bude opětovně vyhlášena v prvním čtvrtletí roku 2024.

04.12.2023
JIHOČESKÝ KRAJ PLÁNUJE VYHLÁSIT GRANTY PRO DALŠÍ ROK

JIHOČESKÝ KRAJ PLÁNUJE VYHLÁSIT GRANTY PRO DALŠÍ ROK

Na rok 2024 je plánováno vyhlášení další vlny grantových programů.

22.11.2023
OBCE V NÁRODNÍCH PARCÍCH MOHOU ŽÁDAT O PODPORU SVÝCH ZÁMĚRŮ

OBCE V NÁRODNÍCH PARCÍCH MOHOU ŽÁDAT O PODPORU SVÝCH ZÁMĚRŮ

Až do vyčerpání alokace 200 mil. Kč (nejpozději do června 2024) mohou obce a města v národních parcích žádat o podporu obecních aktivit v rámci programu SFŽP PODPORA OBCÍ V NÁRODNÍCH PARCÍCH.

24.10.2023
PLÁNOVANÁ VÝZVA NA VÝSTAVBU SBĚRNÝCH DVORŮ

PLÁNOVANÁ VÝZVA NA VÝSTAVBU SBĚRNÝCH DVORŮ

Opětovně půjde žádat o dotaci na výstavbu nových sběrných dvorů či modernizaci stávajících.

01.09.2023
DOTACE NA STROJE K ZAPRAVENÍ KOMPOSTU

DOTACE NA STROJE K ZAPRAVENÍ KOMPOSTU

Získejte dotace na stroje zapravující kompost na zemědělskou půdu.

21.08.2023
2,5 MILIARDY PRO POBYTOVÉ SLUŽBY

2,5 MILIARDY PRO POBYTOVÉ SLUŽBY

21. července se otevře příjem žádostí o podporu na modernizaci a rozvoj pobytových služeb. Pro projekty je připraveno 2,5 mld. Kč.

04.07.2023
CHYSTÁ SE PŘÍJEM ŽÁDOSTÍ O DOTACI NA NÍZKOEMISNÍ VOZIDLA PRO SOCIÁLNÍ SLUŽBY

CHYSTÁ SE PŘÍJEM ŽÁDOSTÍ O DOTACI NA NÍZKOEMISNÍ VOZIDLA PRO SOCIÁLNÍ SLUŽBY

20. července se otevře příjem žádostí o podporu na nákup nízkoemisních vozidel pro sociální služby. Pro projekty je připraveno 140 mil. Kč.

03.07.2023
MIMOŘÁDNÁ VÝZVA NA BROWNFIELDY DO KONCE SRPNA

MIMOŘÁDNÁ VÝZVA NA BROWNFIELDY DO KONCE SRPNA

Až do konce srpna je možné žádat o dotaci na revitalizaci (případně demolice a následnou výstavbu) brownfieldů, kterou vznikne občanské vybavení.

19.06.2023
KoDuS V DRAŽICÍCH OTEVŘEN

KoDuS V DRAŽICÍCH OTEVŘEN

24. 5. 2023 se konalo slavnostní otevření Komunitního domu seniorů v Dražicích, k jemuž spolufinancování z dotace jsme přispěli.

14.06.2023
VYHLÁŠENO 1. KOLO PROJEKTOVÝCH INTERVENCÍ ZE SZP 2023 - 2027

VYHLÁŠENO 1. KOLO PROJEKTOVÝCH INTERVENCÍ ZE SZP 2023 - 2027

Ministerstvo zemědělství vyhlásilo 1. kolo příjmu žádostí intervencí rozvoje venkova ze Strategického plánu Společné zemědělské politiky 2023 – 2027 Příjem žádostí bude probíhat v termínu od 22. 8. 2023 8:00 hodin do 12. 9. 2023 18:00 hodin. V prvním kole se rozdělí více než 8 mld. Kč (odkaz zde). Vyhlášené projektové intervence: 33.73 Investice do zemědělských podniků 34.73 Investice do zpracování zemědělských produktů 49.75 Zahájení činnosti mladého zemědělce 51.77 Inovace při zpracování zemědělských produktů 53.77 Podpora operačních skupin a projektů EIP Kontaktní osoba: Ing. Zuzana Drábová +420 725 891 726 drabova@garanta-cz.eu Kontaktní osoba: Ing. Martin Kundrát +420 602 316 571 kundrat@garanta-cz.eu

05.06.2023
10. ROČNÍK FARMÁŘSKÉ BURZY

10. ROČNÍK FARMÁŘSKÉ BURZY

Prezentovali jsme na Farmářské burze.

19.05.2023
800 MIL. NA NÁJEMNÍ BYDLENÍ

800 MIL. NA NÁJEMNÍ BYDLENÍ

Od 15. 5. 2023 je možné zažádat od dotaci či úvěr na podporu nájemního bydlení.

25.04.2023
ZEMĚDĚLCI MOHOU ŽÁDAT O DOTACI

ZEMĚDĚLCI MOHOU ŽÁDAT O DOTACI

OPŽP vyhlásilo výzvu pro zemědělce zaměřenou na pořízení půdoochranných technologií.

13.04.2023
DOTACE MMR VYHLÁŠENY

DOTACE MMR VYHLÁŠENY

MMR vyhlásilo dlouho očekávané výzvy na podporu místních komunikací a veřejných budov.

06.04.2023
ENERGETICKÉ ÚSPORY VEŘEJNÝCH BUDOV

ENERGETICKÉ ÚSPORY VEŘEJNÝCH BUDOV

Blíží se výzva na energetické úspory veřejných budov.

20.02.2023
PROJEKTY OP ŽP JEDOU DÁL

PROJEKTY OP ŽP JEDOU DÁL

Káva se SFŽP přinesla souhrn výzev pro podání žádostí o dotaci.

12.01.2023
BLÍŽÍ SE GRANTY Z JČK

BLÍŽÍ SE GRANTY Z JČK

Jihočeský kraj zveřejnil informace a harmonogram pro podporu formou grantů v roce 2023.

19.12.2022
PF 2023 PŘEJE GARANTA

PF 2023 PŘEJE GARANTA

14.12.2022