X
34.73 Investice do zpracování zemědělských produktů
Úvod    Dotace    ZEMĚDĚLEC    34.73 Investice do zpracování zemědělských produktů

34.73 Investice do zpracování zemědělských produktů

Kdo může žádat:

- zemědělské podniky MPS

- zpracovatelské podniky MSP

- zpracovatelské + zemědělské podniky velké

 

Podporované oblasti:

- podpora je zaměřena na zvýšení efektivity výroby a celkové konkurenceschopnosti podniků v oblasti zpracování zemědělských produktů

- budou podporovány investice do zařízení, která souvisejí se zpracováním zemědělských produktů a uvedením výrobků na trh, které umožní zpracovatelům využití moderních technologií, přispějí k rozvoji místních trhů a zkrácení dodavatelských řetězců

- budou podpořeny investice do zařízení pro výrobu potravin a krmiv, pro finální úpravu, balení a označování produktů, do skladování i investice související s uváděním produktů na trh, a to včetně výstavby a rekonstrukce budov a vybavení prodejen

 

Výše dotace:

- 30 % výdajů, ze kterých je stanovena dotace

- navýšení o 10 % pro mladé začínající zemědělce

- navýšení o 10 % pro mikro a malé podniky

- maximální výše dotace na jeden projekt je 30 mil. Kč

 

Další podmínky:

- u projektů nad 2 mil. Kč je potřeba splnit finanční zdraví žadatele

- podíl příjmů ze zemědělské prvovýroby za poslední účetně uzavřené období u zemědělských podniků musí činit 30 % a více

- projekty velkých podniků musí obsahovat pouze investice zaměřené na snížení spotřeby energie (min. o 10 %) a/nebo znovuvyužití odpadních vod ze zpracovatelského provozu, nebo musí být projekt zaměřen výhradně na bioprodukci

 

Kontaktní osoba:
Ing. Zuzana Drábová
+420 725 891 726
drabova@garanta-cz.eu
Kontaktní osoba:
Ing. Martin Kundrát
+420 602 316 571
kundrat@garanta-cz.eu