X
51.77 Inovace při zpracování zemědělských produktů
Úvod    Dotace    ZEMĚDĚLEC    51.77 Inovace při zpracování zemědělských produktů

51.77 Inovace při zpracování zemědělských produktů

Kdo může žádat:

- uskupení minimálně dvou subjektů, kdy minimálně jeden subjekt je výrobce potravin nebo výrobce krmiv a jeden subjekt z uskupení je výzkumnou institucí

 

Podporované oblasti:

- provozní výdaje spolupráce na vývoji a aplikaci nových produktů, postupů a technologií ve zpracování zemědělských produktů, resp. výrobě potravin a krmiv

- nezbytně nutné investiční výdaje související s podstatou spolupráce

 

Výše dotace:

- 50 % výdajů, ze kterých je stanovena dotace

- maximální částka výdajů, ze kterých je stanovena dotace činí 30 mil. Kč

 

Další podmínky:

- u projektů nad 2 mil. Kč je potřeba splnit finanční zdraví žadatele

- realizace projektu nejpozději do 36 měsíců od podpisu Dohody o poskytnutí dotace

- inovací se rozumí zavedení produktů, postupů, technologií nových nebo významně zlepšených s ohledem na jejich charakteristiky nebo zamýšlené užití. Technologie, produkty nebo procesy musí být minimálně pro odvětví v ČR nové (nebo podstatně zdokonalené). To zahrnuje významná zlepšení technických vlastností, komponentů a materiálů, software, uživatelské vstřícnosti nebo jiných funkčních charakteristik.

 

Kontaktní osoba:
Ing. Zuzana Drábová
+420 725 891 726
drabova@garanta-cz.eu
Kontaktní osoba:
Ing. Martin Kundrát
+420 602 316 571
kundrat@garanta-cz.eu