X
53.77 Podpora operačních skupin a projektů EIP
Úvod    Dotace    ZEMĚDĚLEC    53.77 Podpora operačních skupin a projektů EIP

53.77 Podpora operačních skupin a projektů EIP

Kdo může žádat:

Operační skupina žádá prostřednictvím podnikatelského subjektu/držitele lesa.

- zemědělský podnikatel, tzn. fyzická nebo právnická osoba, která podniká v zemědělské výrobě a žadatel musí být evidován v Evidenci zemědělského podnikatele nejpozději k datu podání žádosti o dotaci

- výrobce potravin

- výrobce krmiv

- držitel lesa hospodařící minimálně na výměře 10 ha

 

Podporované oblasti:

a) spolupráce na inovaci spojená s investicí (v zemědělské prvovýrobě, ve zpracování produktů, ve venkovských oblastech)

b) spolupráce na inovaci bez investice (v zemědělské prvovýrobě, ve zpracování produktů, v lesnictví)

 

Výše dotace:

- v případě nákladů spolupráce 100 % výdajů, ze kterých je stanovena dotace

- v případě nákladů na investice max. 65 % výdajů, ze kterých je stanovena dotace

- v případě nákladů na neproduktivní investice 100 % výdajů, ze kterých je stanovena dotace

 

Další podmínky:

- operační skupina je složena minimálně ze dvou členů. Minimálně jeden člen operační skupiny je zástupce podnikatelského sektoru nebo držitel lesa, jehož prostřednictvím je podána žádost o dotaci. Dalšími členy operační skupiny mohou být brokeři, poradci, zástupci vědecko-výzkumného sektoru a další aktéři venkova.

- operační skupina nesmí být složena výhradně z vědecko-výzkumných institucí

 

Kontaktní osoba:
Ing. Zuzana Drábová
+420 725 891 726
drabova@garanta-cz.eu
Kontaktní osoba:
Ing. Martin Kundrát
+420 602 316 571
kundrat@garanta-cz.eu