X
3,2 MLD NA MODERNIZACI ŠKOL!
Úvod    Aktuality    3,2 MLD NA MODERNIZACI ŠKOL!

3,2 MLD NA MODERNIZACI ŠKOL!

3,2 MLD NA MODERNIZACI ŠKOL!
MMR posunulo termín vyhlášení výzvy pro základní školy v rámci Integrovaného regionálního operačního programu na 1. 11. 2022.

 

Výzva by měla být zaměřena především na vybudování, modernizaci a vybavení odborných učeben ZŠ ve vazbě na přírodní vědy, polytechnické vzdělávání, cizí jazyky a práce s digitálními technologiemi, jakož i na budování vnitřní konektivity školy či budování zázemí pro školní družiny.

Dotace bude v této výzvě pro méně rozvinuté regiony činit 75 % a pro přechodové regiony, kam spadá i Jihočeský kraj, je to 65 % ze způsobilých výdajů projektu. Limit celkových způsobilých výdajů na projekt bude od 5 mil. Kč a nesmí přesáhnout 35 mil. Kč. 

Do konce roku je dále plánovaná výzva pro základní školy prostřednictvím Integrovaných územních investic (ITI) s výší prostředků 2,8 mld. Kč z EFRR a dále bude vypsána i výzva prostřednictvím Komunitně vedeného místního rozvoje (CLLD), kde je odhadován zájem až o 2,2 mld. Kč z EFRR na podporu základních a mateřských škol.