X
800 MIL. NA NÁJEMNÍ BYDLENÍ
Úvod    Aktuality    800 MIL. NA NÁJEMNÍ BYDLENÍ

800 MIL. NA NÁJEMNÍ BYDLENÍ

800 MIL. NA NÁJEMNÍ BYDLENÍ
Od 15. 5. 2023 je možné zažádat od dotaci či úvěr na podporu nájemního bydlení.

 

Opravněným žadatelem může být právnická osoba vč. územně samosprávných celků, pro něž je připravena větší část celkové alokace, a to 500 mil. Kč. 

Dotace je poskytována v režimu investiční podpory de minimis nebo GBER s výší max. 25 % dotace či 90 % úvěru nebo je možné podpořit i jejich kombinaci. Celkově dotace může dosahovat výše 31 mil. Kč, úvěr je pak možné čerpat do výše 111,6 mil. Kč.

Předmětem podpory je vznik nájemních bytů, které mohou vzniknout výstavbou. Výstavbou se přitom rozumí:
1. novostavba nájemního bytu v bytovém domě;
2. stavební úprava prostor určených k jiným účelům než k bydlení, kterou vznikne nájemní byt, s výjimkou stavebních úprav v rodinném domě;
3. nástavba nebo přístavba, kterou vznikne nájemní byt, s výjimkou nástavby nebo přístavby v rodinném domě, pokud nevznikne z rodinného domu bytový dům;
4. stavební úprava rodinného domu, který je nezpůsobilý k bydlení, pokud vznikne bytový dům s byty způsobilými k bydlení;
5. stavební úprava bytového domu s byty, které nejsou způsobilé k bydlení, pokud vznikne bytový dům s byty způsobilými k bydlení;
6. stavební úprava bytu, který je nezpůsobilý k bydlení, pokud vznikne byt způsobilý k bydlení.

Podporu lze tedy využít na vznik nových bytů či rekonstrukci bytů, které nejsou způsobilé k bydlení. Naopak podporu nelze získat na rekonstrukci bytů, které jsou způsobilé k bydlení.

K žádosti bude třeba projektová dokumentace, položkový rozpočet a znalecké posudky o výši nájemného a prokazujícího nezpůsobilost bytu k bydlení. Ve chvíli podání není třeba stavební povolení.

Žádosti o podporu je možné podávat od 15. 5. 2023 do vyčerpání alokace, která činí celkově 800 000 000 Kč.

V případě, že máte investiční záměr ohledně nájemního bydlení, kontaktujte nás.

Kontaktní osoba:
Ing. Mgr. Alena Prášková
+420 725 534 967
praskova@garanta-cz.eu