X
BLÍŽÍ SE VÝZVA NA ÚSPORY ENERGIE PRO PODNIKATELE
Úvod    Aktuality    BLÍŽÍ SE VÝZVA NA ÚSPORY ENERGIE PRO PODNIKATELE

BLÍŽÍ SE VÝZVA NA ÚSPORY ENERGIE PRO PODNIKATELE

BLÍŽÍ SE VÝZVA NA ÚSPORY ENERGIE PRO PODNIKATELE
Blíží se zveřejnění výzvy k programu ÚSPORY ENERGIE.

Dle informací z Konzultačního dne Ministerstva průmyslu a obchodu konaného 1. 8. 2022 je možné očekávat zveřejnění výzvy k programu ÚSPORY ENERGIE již ke dni 15. 8. 2022.

Spuštění příjmů žádostí pak bude od 1. 9. 2022.

Chcete snížit energetickou náročnost Vašeho podniku? Chcete obměnit staré technologie na výrobu energie za nové? Plánujete využívat odpadní energie ve výrobních procesech nebo zavést či modernizovat systém měření a regulace? Uvažujete o modernizaci či rekonstrukci rozvodů elektřiny, plynu a tepla v budovách a v energetických hospodářstvích průmyslových areálech? Potom je právě pro Vás určen program ÚSPORY ENERGIE.

V minulých výzvách jsme podali více než 15 úspěšných projektů, proto se na nás neváhejte obrátit, rádi se postáráme o to, aby i Váš projekt byl mezi úspěsně zrealizovánými.

Kontaktní osoba:
Nikola Procházková
+420 702 192 193
prochazkova@garanta-cz.eu

Kam dál?

KONFERENCE SCIENCE FOR SMART AND SUSTAINABLE AGRICULTURE 2022

Dne 26. 8. 2022 jsme se zúčastnili konference SCIENCE FOR SMART AND SUSTAINABLE AGRICULTURE.

Zobrazit více>>

POSTAVTE A REKONSTRUUJTE CHODNÍKY S IROP

Stovky miliónů korun jsou připraveny na výstavbu, modernizaci a rekonstrukci komunikací pro pěší v trase nebo v křížení pozemní komunikace s vysokou intenzitou dopravy a na zvyšování bezpečnosti nemotorové dopravy stavebními úpravami komunikací pro pěší a pro cyklisty a instalací prvků zklidňujících dopravu v nehodových lokalitách.

Zobrazit více>>

ROZVOJ ZÁKLADNÍ A DOPROVODNÉ INFRASTRUKTURY CESTOVNÍHO RUCHU

Do 13. 1. 2023 je možné žádat o dotaci z MMR na rozvoj základní a doprovodné infrastruktury cestovního ruchu v regionech. Ve Výzvě je připraveno 84 milionů korun. Podpoří vybavenost turistických tras, rozvoj navigačních a informačních systémů v destinacích, úpravu lyžařských běžeckých tras, ekologicky šetrnou dopravu v turistických regionech i monitoring návštěvníků. Tím usnadní pohyb turistů v konkrétní destinaci, pomůže rozvoji investic do cestovního ruchu, rozšíří poskytované služby a zvýší jejich kvalitu. Výše dotace: maximálně do 50 % výdajů z celkového rozpočtu akce, maximálně však 10 mil. Kč. Žadatel: Územně samosprávní celky, mikroregiony, geoparky, provozovatelé turistických informačních center, organizace destinačního managementu, nestátní neziskové organizace, církve a náboženské společnosti, podnikatelské subjekty (podnikající PO a FO) Realizace akce je možná do konce 11/2023.

Zobrazit více>>