X
BYTOVÉ DOMY BEZ BARIÉR
Úvod    Aktuality    BYTOVÉ DOMY BEZ BARIÉR

BYTOVÉ DOMY BEZ BARIÉR

BYTOVÉ DOMY BEZ BARIÉR
Do 20. 12. 2022 lze žádat v programu BYTOVÉ DOMY BEZ BARIÉR.

 

Je možné podpořit na bezbariérový přístup do bytového domu nebo pořízení výtahu do bytového domu se čtyřmi a více nadzemními podlažími

  1. Bezbariérové úpravy přístupu do bytového domu a k výtahům
    • ŽADATEL: vlastník objektu
    • DOTACE: max. 50 %, nejvýše však 200 tis. Kč
  2. Výstavba výtahu
    • ŽADATEL: vlastník objektu
    • DOTACE: max. 50 %, nejvýše však 800 tis. Kč na jeden vchod

Podmínka k datu podání žádosti: pravomocné stavební povolení/ohláška.