X
DĚTSKÉ SKUPINY - DOTACE 100 %!
Úvod    Aktuality    DĚTSKÉ SKUPINY - DOTACE 100 %!

DĚTSKÉ SKUPINY - DOTACE 100 %!

DĚTSKÉ SKUPINY - DOTACE 100 %!
Z dotací lze podpořit vznik dětských skupin.

 

Dětské skupiny jsou formou předškolní péče o děti s cílem návratu rodičů do práce, je proto podstatné zajištění dostatečné kapacity míst pro nejmenší děti, finanční dostupnosti a kvality této služby.

Podporované aktivity:

Nákup nemovitostí včetně pozemků za účelem vybudování objektu pro dětskou skupinu

Výstavby, rekonstrukce a úpravy objektů a zázemí pro dětské skupiny

Způsobilými výdaji jsou i vedlejší výdaje na zpracování studie proveditelnosti, výběrové řízení apod.

Základní přílohy:

Projektová dokumentace pro stavební povolení

Žádost o stavební povolení podaná na stavebním úřadu

Další podmínky:

Historie žadatele min. 3 roky.

Subjekt musí zřídit novou dětskou skupinu (nemůže mít registraci na provoz dětských skupin).

Nelze žádat o dotaci na úpravy stávajících dětských skupin nebo mateřských školek.

Budovy musí splnit nízkoenergetické standardy.

 

Příjem žádostí probíhá ve třech kolech:

do 30. 6. 2022 / do 30. 9. 2022 / do 30. 11. 2022

 

Celková alokace výzvy:

20 074 000 000,00 Kč