X
DOCHÁZÍ K POSTUPNÉMU VYHLAŠOVÁNÍ PODPOR NA PROJEKTOVOU PŘÍPRAVU
Úvod    Aktuality    DOCHÁZÍ K POSTUPNÉMU VYHLAŠOVÁNÍ PODPOR NA PROJEKTOVOU PŘÍPRAVU

DOCHÁZÍ K POSTUPNÉMU VYHLAŠOVÁNÍ PODPOR NA PROJEKTOVOU PŘÍPRAVU

DOCHÁZÍ K POSTUPNÉMU VYHLAŠOVÁNÍ PODPOR NA PROJEKTOVOU PŘÍPRAVU
Již od konce února je možné žádat na finanční podporu projektových příprav - tedy dokumentací, územních studií, posudků apod.

 

Je možné podpořit tyto aktivity:

  • Pořízení projektové dokumentace
  • Příprava soutěžní dokumentace pro realizaci staveb
  • Studie stavebně technologického řešení
  • Studie proveditelnosti souladné s cíli EU a předmětem podpory
  • Vedení a pořízení dokumentace v BIM
  • Realizace architektonické soutěže
  • Příprava smluv typu PPP a EPC

Příjem žádostí
Podpora malých projektů do 29. 11. 2024

Podpora velkých projektů do 31. 5. 2024

Podpora projektů již předložených do výzev do 31. 5. 2024

Podpora projektů pro bydlení do 30. 4. 2024

 

Více informací již nyní v sekci DOTACE.