X
DOTACE NA ÚSPORY ENERGIE PRO PODNIKATELE JSOU KONEČNĚ TADY!
Úvod    Aktuality    DOTACE NA ÚSPORY ENERGIE PRO PODNIKATELE JSOU KONEČNĚ TADY!

DOTACE NA ÚSPORY ENERGIE PRO PODNIKATELE JSOU KONEČNĚ TADY!

DOTACE NA ÚSPORY ENERGIE PRO PODNIKATELE JSOU KONEČNĚ TADY!
Úspory energie – výzva II zahájí příjem žádostí od 24. 5. 2024.

 

Snížení energetické náročnosti podnikatelských nemovitostí a úspory energií v podniku - dlouho očekávaná výzva již má zveřejněna svá pravidla pro zpracování žádostí o dotaci.

Příjem žádostí poběží od 24. 5. 2024 do 31. 10. 2025.

Dotaci lze získat na tyto aktivity:

 • snížení energetické náročnosti budov (zateplení budovy, větrání a rekuperace, MaR)
 • využívání obnovitelných zdrojů energie (tepelná čerpadla a fotovoltaické systémy, instalace akumulátorů)
 • modernizace rozvodů elektřiny, plynu, tepla, chladu a stlačeného vzduchu
 • využití odpadní energie
 • akumulace všech forem energie
 • efektivnější osvětlení
 • vegetační střechy
 • modernizace výrobních a technologických procesů

Míra podpory: 35-70 % ze způsobilých výdajů (výše dotace závisí na území regionu, ve kterém se dotčené podnikání nachází) - nesmí se jednat o území hl. m. Praha!

Dotace na projekt bude poskytována minimálně ve výši 625 tis. Kč.

Další podmínky:

 • Součástí žádosti o dotaci musí být povinná příloha "Energetický posudek", který stanoví úsporu energie, která bude naplněna realizací projektu (stanoví odborná osoba)
 • Maximální výše celkových způsobilých výdajů pro výpočet dotace je 25 tis. Kč/GJ za rok, tj. 90 tis. Kč/MWh (bude doloženo v Energetickém posudku)
 • Z dotace lze také získat finance na energetický posudek/projektovou dokumentaci/výdaje na organizaci výběrových řízení

Pro více informací nás neváhejte kontaktovat.

Kontaktní osoba:
Ing. Nikola Procházková
+420 702 192 193
prochazkova@garanta-cz.eu