X
DOTACE PRO PODNIKATELE NA ÚSPORU ENERGIE
Úvod    Aktuality    DOTACE PRO PODNIKATELE NA ÚSPORU ENERGIE
OP TAKMPOuspory-energieNovinka

DOTACE PRO PODNIKATELE NA ÚSPORU ENERGIE

DOTACE PRO PODNIKATELE NA ÚSPORU ENERGIE
Úspory energie – výzva II. bude opětovně vyhlášena v prvním čtvrtletí roku 2024.

Nyní bude opět možné požádat o dotaci na opatření snižující energetickou náročnost podnikatelských provozů, areálů apod.

Dotaci lze získat na tyty aktivity:

 • využívání obnovitelných zdrojů energie (tepelná čerpadla a fotovoltaické systémy, instalace akumulátorů)
 • modernizace rozvodů elektřiny, plynu, tepla, chladu a stlačeného vzduchu
 • využití odpadní energie
 • akumulace všech forem energie
 • efektivnější osvětlení
 • snížení energetické náročnosti budov (zateplení budovy, větrání a rekuperace, MaR)
 • vegetační střechy
 • modernizace výrobních a technologických procesů

Žádat o dotaci mohou malé, střední a také i velké podniky.

Dotace na projekt bude poskytována minimálně ve výši 500 tis. Kč.

Míra podpory: 35-65 % ze způsobilých výdajů (výše dotace závisí na území regionu, ve kterém se dotčené podnikání nachází) - nesmí se jednat o území hl. m. Praha!

Další podmínky:

 • Součástí žádosti o dotaci musí být povinná příloha "Energetický posudek", který stanoví úsporu energie, která bude naplněna realizací projektu (stanoví odborná osoba)
 • Opatření renovace stávajících budov musí splnit minimální úsporu primární energie z neobnovitelných zdrojů ve výši 30 % (bude doloženo v Energetickém posudku)
 • Opatření mimo renovace stávající budovy musí splnit úsporu primární energie z neobnovitelných zdrojů minimálně ve výši 30 % nebo v průměru alespoň 30 % snížení přímých a nepřímých emisí skleníkových plynů v porovnání s předchozími emisemi (bude doloženo v Energetickém posudku)
 • Maximální výše celkových způsobilých výdajů pro výpočet dotace je 25 tis. Kč/GJ za rok, tj. 90 tis. Kč/MWh (bude doloženo v Energetickém posudku)
 • Z dotace lze také získat finance na energetický posudek/projektovou dokumentaci/výdaje na organizaci výběrových řízení

 

Pro více informací nás neváhejte kontaktovat. 

Kontaktní osoba:
Ing. Nikola Procházková
+420 702 192 193
prochazkova@garanta-cz.eu