X
MIMOŘÁDNÁ VÝZVA NA BROWNFIELDY DO KONCE SRPNA
Úvod    Aktuality    MIMOŘÁDNÁ VÝZVA NA BROWNFIELDY DO KONCE SRPNA

MIMOŘÁDNÁ VÝZVA NA BROWNFIELDY DO KONCE SRPNA

MIMOŘÁDNÁ VÝZVA NA BROWNFIELDY DO KONCE SRPNA
Až do konce srpna je možné žádat o dotaci na revitalizaci (případně demolice a následnou výstavbu) brownfieldů, kterou vznikne občanské vybavení.

 

Podpora je poskytnuta za podmínky následného vzniku  občanského vybavení (park, stavby pro vzdělávání, sport, kulturu, sociální služby, veřejnou správu..).

Výše dotace je dle typu aktivity, min. 3 mil. u malých projektů, min. 30 mil. pak u velkých projektů.

Stručné podmínky:

  • stavby nacházející se na území nejsou způsobilé sloužit svému účelu a nejsou využívány
  • žadatel musí být vlastníkem brownfieldu
  • k žádosti je třeba projektová dokumentace v příslušném stupni, posudek zpracovaný soudním znalcem ohledně nezpůsobilosti objektu, příp. pravomocné stavební povolení, je-li potřeba apod.
  • objekty musí splňovat podmínky energetické účinnosti, dotace je určena především na splnění požadavku na energetickou náročnost budovy

Rádi s vámi zkonzultujeme vaše projektové záměry.