X
OBCE V NÁRODNÍCH PARCÍCH MOHOU ŽÁDAT O PODPORU SVÝCH ZÁMĚRŮ
Úvod    Aktuality    OBCE V NÁRODNÍCH PARCÍCH MOHOU ŽÁDAT O PODPORU SVÝCH ZÁMĚRŮ

OBCE V NÁRODNÍCH PARCÍCH MOHOU ŽÁDAT O PODPORU SVÝCH ZÁMĚRŮ

OBCE V NÁRODNÍCH PARCÍCH MOHOU ŽÁDAT O PODPORU SVÝCH ZÁMĚRŮ
Až do vyčerpání alokace 200 mil. Kč (nejpozději do června 2024) mohou obce a města v národních parcích žádat o podporu obecních aktivit v rámci programu SFŽP PODPORA OBCÍ V NÁRODNÍCH PARCÍCH.

 

Je možné například:

  • obnovit veřejnou zeleň vč. doprovodné infrastruktury, pořídit nový mobiliář, vybudovat nádrže pro akumulaci požární vody.. DOTACE 85 %
  • rekonstruovat turistické cesty a pěšiny (vč. tras lyžařských a cyklistických), vybudovat propustné cesty pro pěší a odstavné plochy vč. parkovišť a k nim přidružené technické infrastruktury.. DOTACE 70 %
  • spolufinancovat zpracování rozvojových dokumentů, studií, projektů pro budoucí žádosti o dotace z vybraných programů.. DOTACE 85 %
  • rozšířit či vybavit informační centrum, vydat publikace či propagační materiály.. DOTACE 85 %
  • kofinancovat schválené projekty v rámci OPŽP, Národního plánu obnovy či Modernizačního fondu DOTACE 5 %

V případě, že byste rádi zkonzultovali chystaný projektový záměr, kontaktujte nás.