X
OPRAVY DROBNÝCH VENKOVSKÝCH STAVEB V OBCÍCH
Úvod    Aktuality    OPRAVY DROBNÝCH VENKOVSKÝCH STAVEB V OBCÍCH

OPRAVY DROBNÝCH VENKOVSKÝCH STAVEB V OBCÍCH

OPRAVY DROBNÝCH VENKOVSKÝCH STAVEB V OBCÍCH
Ministerstvo zemědělství chystá vyhlášení dotačního programu na obnovu a údržbu kulturních a venkovských prvků, které jsou zpřístupněny veřejnosti a nacházejí se v obci do 2 000 obyvatel. Dotace je max. 70 %, nejvýše pak může činit 300 tis. Kč. O dotaci lze žádat od 1. února 2024.

Podpora údržby a obnovy stávajících památných staveb a objektů kulturně-historických hodnot (včetně kulturních památek) je možné v extravilánu i intravilánu obcí do 2 000 obyvatel nebo v obci od 2 001 do 5 000 obyvatel, přičemž předmět dotace se nachází v místní části obce do 500 obyvatel.

Jedná se o tyto typy objektů: kaple (kaplička), křížová cesta, zvonička, boží muka, smírčí a jiné kříže, exteriérové sochy a sousoší, hřbitovy a hřbitovní zdi.

Předmět dotace musí být zpřístupněný veřejnosti a nesmí sloužit k podnikatelské činnosti.

Pokud předmět dotace vyžaduje stavební povolení či ohlášení stavby, je možné předložit pouze žádost o stavební řízení podanou na stavební úřad.

V případě chystaných projektových záměrů nás kontaktujte.

Kontaktní osoba:
Ing. Mgr. Alena Prášková
+420 725 534 967
praskova@garanta-cz.eu