X
PODÁNÍ ŽÁDOSTÍ PRO ZŠ SE BLÍŽÍ
Úvod    Aktuality    PODÁNÍ ŽÁDOSTÍ PRO ZŠ SE BLÍŽÍ

PODÁNÍ ŽÁDOSTÍ PRO ZŠ SE BLÍŽÍ

PODÁNÍ ŽÁDOSTÍ PRO ZŠ SE BLÍŽÍ
Dne 1. 11. 2022 bude spuštěn příjem žádostí o dotace zaměřený na žádané aktivity pro základní školy.

Obce a školské právnické osoby budou moci pro své základní školy žádat o příspěvek na odborné učebny ZŠ ve vazbě na přírodní vědy, polytechnické vzdělávání, cizí jazyky či práce s digitálními technologiemi. 

Dále je možno podpořit aktivity vnitřní konektivity školy, školní družiny a školní kluby. 

Dotace je dle typu příjemce, nejběžněji 80 % způsobilých výdajů.

Minimální výše způsobilých výdajů činí 3 mil. Kč, maximální výše pak 50 mil. Kč.

Projektové záměry musí být v souladu s Místním akčním plánem.