X
PROJEKTY OP ŽP JEDOU DÁL
Úvod    Aktuality    PROJEKTY OP ŽP JEDOU DÁL

PROJEKTY OP ŽP JEDOU DÁL

PROJEKTY OP ŽP JEDOU DÁL
Káva se SFŽP přinesla souhrn výzev pro podání žádostí o dotaci.

 

Máme tady další rok a s ním také další výzvy na podání žádostí o dotace. Tentokrát je hlavním tématem ochrana prostředí, ve kterém žijeme. V průběhu týdne od 9. 1. 2023 až 12. 1. 2023 totiž Statní fond životního prostředí ČR pořádal online webináře, ve kterých jsme se dozvěděli bližší informace o dotacích. Pečlivě jsme poslouchali a níže Vám uvádíme seznam aktuálních či plánovaných výzev. Pokud máte v plánu realizovat projekt s přesahem do ochrany a zlepšování životního prostředí ve vašem okolí, rádi s Vámi probereme možnosti pro získání dotace.

Všechny aktuální výzvy (dle typu žadatelů), kterými se zabýváme naleznete zde.

Oblast: VODA

 • Výstavba čistíren odpadních vod; dobudování a výstavba kanalizací - do 28. 2. 2022
 • Domovní čistírny odpadních vod - do 31. 12. 2023
 • Zdroje pitné vody - do 31. 12. 2023
 • Nakládání se srážkovou vodou, zelené střechy, využití šedé vody - do 31. 10. 2023

⇒ plánováno: 

 • Výstavba čistíren odpadních vod; dobudování a výstavba kanalizací - předpoklad červen 2023

Oblast: ENERGIE

 • Elektromobily - do 31. 12. 2023
 • Obnovitelné zdroje energie (tepelná čerpadla, FVE) pro veřejný sektor - do 31. 5. 2023
 • Úspory energie v gastro provozech a prádelnách v sektorech zdravotnictví, školství a v sociálních službách - do 31. 5. 2023
 • Fovotoltaické systémy pro obce do 3 tis. obyvatel - do 15. 3. 2023 (uvažuje se o prodloužení)
 • Fotovoltaické systémy pro obce nad 3 tis. obyvatel - do 15. 3. 2023 (uvažuje se o prodloužení)
 • Fotovolatika pro podnikatelské subjekty (s více než jedním předávacím místem) - do 15. 3. 2023

⇒ plánováno: 

 • Energetické úspory veřejných budov - předpoklad vyhlášení březen/duben 2023
 • Energetické úspory památkově chráněných budov - předpoklad vyhlášení březen/duben 2023
 • Modernizace veřejného osvětlení (LIGHTPUB) - termín nestanoven
 • Fovotolatické systémy pro podnikatele (pouze jedno předávací místo) - termín nestanoven

Oblast: ODPADY

 • Kompostéry - do 31. 12. 2023
 • Prevence vzniku odpadů z jednorázového nádobí a obalů (např. vratné kelímky) - do 31. 12. 2023
 • Materiálové využití odpadů - do 31. 12. 2023

⇒ plánováno: 

 • "Hnědá úsporám" (technologie pro zapravování kompostu do půdy) - snad v roce 2023
 • Sběrné dvory - předpoklad podzim 2023
 • Sběr a svoz odpadů - předpoklad 2023
 • Energetické využití odpadů - předpoklad 2023

Oblast: PŘÍRODA A KRAJINA

 • Zakládání a obnova veřejné zeleně - do 31. 10. 2023
 • Realizace protipovodňových opatření - do 31. 10. 2023
 • Preventivních opatření proti povodním a suchu - do 28. 4. 2023
 • Náhrada nebo rekonstrukce stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší - do 31. 7. 2023
 • Péče o významné části přírody a krajiny - do 30. 6. 2023
 • Zprůchodnění migračních překážek pro živočichy - do 30. 6. 2023
 • Tvorba koncepčních dokumentů pro chráněná území - do 30. 6. 2023

⇒ plánováno:

 • Zakládání a obnova veřejné zeleně (ve volné krajině) - předpoklad podzim 2023

Spojte se s námi, rádi Vám s žádostí o dotaci pomůžeme.

telefon

+420 386 321 233

e-mail

garantacz@garanta‑cz.eu