X
REVITALIZACE BROWNFIELDŮ PRO OBCE
Úvod    Aktuality    REVITALIZACE BROWNFIELDŮ PRO OBCE

REVITALIZACE BROWNFIELDŮ PRO OBCE

REVITALIZACE BROWNFIELDŮ PRO OBCE
Až do 31. 10. 2022 je možné žádat o dotaci na revitalizaci území se starou se starou stavební zátěží, tzv. BROWNFIELDY.

Podpora je poskytována na revitalizace brownfieldů, kterou vznikne občanské vybavení (park, stavby pro vzdělávání, sport, kulturu, sociální služby, veřejnou správu..).

Výše dotace je 30 až 50 % dle lokality. Dále je možné čerpat i v kombinaci s dotací bezúročný úvěr ve výši 40 % celkových nákladů se splatnost 10 let.

Min. výše podpory je 400 tis. Kč a nejvýše lze získat 50 mil. Kč.

Stručné podmínky:

  • stavby nacházející se na území nejsou způsobilé sloužit svému účelu a nejsou využívány
  • součet zastavěné plochy území dosahuje výměry alespoň 300 m2 nebo podíl zastavěné plochy území dosahuje nejméně 20 % celkové výměry území
  • žadatel musí být jediným vlastníkem brownfieldu (lze jej i koupit)
  • vzniklé občanské vybavení musí být využíváno alespoň 10 let
  • k žádosti je třeba projektová dokumentace v příslušném stupni, posudek zpracovaný soudním znalcem ohledně nezpůsobilosti objektu apod.
  • k podání žádosti není třeba stavební povolení
Kontaktní osoba: 
Ing. Mgr. Alena Prášková
+420 725 534 967
praskova@garanta-cz.eu