X
ROZVOJ ZÁKLADNÍ A DOPROVODNÉ INFRASTRUKTURY CESTOVNÍHO RUCHU
Úvod    Aktuality    ROZVOJ ZÁKLADNÍ A DOPROVODNÉ INFRASTRUKTURY CESTOVNÍHO RUCHU

ROZVOJ ZÁKLADNÍ A DOPROVODNÉ INFRASTRUKTURY CESTOVNÍHO RUCHU

ROZVOJ ZÁKLADNÍ A DOPROVODNÉ INFRASTRUKTURY CESTOVNÍHO RUCHU

Do 13. 1. 2023 je možné žádat o dotaci z MMR na rozvoj základní a doprovodné infrastruktury cestovního ruchu v regionech. Ve Výzvě je připraveno 84 milionů korun.

Podpoří vybavenost turistických tras, rozvoj navigačních a informačních systémů v destinacích, úpravu lyžařských běžeckých tras, ekologicky šetrnou dopravu v turistických regionech i monitoring návštěvníků. Tím usnadní pohyb turistů v konkrétní destinaci, pomůže rozvoji investic do cestovního ruchu, rozšíří poskytované služby a zvýší jejich kvalitu.

Výše dotace: maximálně do 50 % výdajů z celkového rozpočtu akce, maximálně však 10 mil. Kč.

Žadatel: Územně samosprávní celky, mikroregiony, geoparky, provozovatelé turistických informačních center, organizace destinačního managementu, nestátní neziskové organizace, církve a náboženské společnosti, podnikatelské subjekty (podnikající PO a FO)

Realizace akce je možná do konce 11/2023.