X
UBYTOVACÍ KAPACITY PRO UPRCHLÍKY
Úvod    Aktuality    UBYTOVACÍ KAPACITY PRO UPRCHLÍKY

UBYTOVACÍ KAPACITY PRO UPRCHLÍKY

UBYTOVACÍ KAPACITY PRO UPRCHLÍKY
Podpora bydlení pro uprchlíky z Ukrajiny vyhlášena.

V rámci rozšíření ubytovacích kapacit pro uprchlíky z Ukrajiny se může jednat o:

Provedení údržby nebo stavební úpravy (opravy, rekonstrukce) za účelem nouzového ubytování cílové skupiny v rodinných domech nebo v bytových jednotkách v bytových nebo rodinných domech (dále jen „byt“). Stavebními úpravami bude zachováno vnější půdorysné i výškové ohraničení stavby. Údržbu a stavební úpravy lze provádět pouze v bytech, které nebyly technicky způsobilé k ubytování osob.

Provedení údržby nebo stavební úpravy (opravy, rekonstrukce) ubytovacích jednotek (např. ubytoven, nebytových prostor, stavebních objektů neurčených pro dlouhodobé ani trvalé bydlení) za účelem nouzového ubytování cílové skupiny. Stavebními úpravami bude zachováno vnější půdorysné i výškové ohraničení stavby a může dojít ke změně účelu užívání stavby podle stavebního zákona. Údržbu a stavební úpravy lze provádět pouze v ubytovacích jednotkách, které nebyly technicky způsobilé k ubytování osob.

Nelze podpořit novou výstavbu či přístavbu.

Výše dotace

až 85% z celkových způsobilých výdajů

Maximální výše dotace

120 000,00 Kč/ubytovanou osobu v bytě

40 000,00 Kč/ubytovanou osobu v ubytovacím zařízení

Příjem žádostí

do 31. 5. 2022

Nouzové ubytování je cílové skupině poskytováno bezplatně.

Vyžaduje-li charakter stavby projektovou dokumentaci, předkládá se již k žádosti o dotaci.

 

V případě dotazů nás, prosím, kontaktujte.

Kontaktní osoba: 
Ing. Mgr. Alena Prášková
+420 725 534 967
praskova@garanta-cz.eu