X
UBYTOVACÍ KAPACITY PRO UPRCHLÍKY
Úvod    Aktuality    UBYTOVACÍ KAPACITY PRO UPRCHLÍKY

UBYTOVACÍ KAPACITY PRO UPRCHLÍKY

UBYTOVACÍ KAPACITY PRO UPRCHLÍKY
Podpora bydlení pro uprchlíky z Ukrajiny vyhlášena.

V rámci rozšíření ubytovacích kapacit pro uprchlíky z Ukrajiny se může jednat o:

Provedení údržby nebo stavební úpravy (opravy, rekonstrukce) za účelem nouzového ubytování cílové skupiny v rodinných domech nebo v bytových jednotkách v bytových nebo rodinných domech (dále jen „byt“). Stavebními úpravami bude zachováno vnější půdorysné i výškové ohraničení stavby. Údržbu a stavební úpravy lze provádět pouze v bytech, které nebyly technicky způsobilé k ubytování osob.

Provedení údržby nebo stavební úpravy (opravy, rekonstrukce) ubytovacích jednotek (např. ubytoven, nebytových prostor, stavebních objektů neurčených pro dlouhodobé ani trvalé bydlení) za účelem nouzového ubytování cílové skupiny. Stavebními úpravami bude zachováno vnější půdorysné i výškové ohraničení stavby a může dojít ke změně účelu užívání stavby podle stavebního zákona. Údržbu a stavební úpravy lze provádět pouze v ubytovacích jednotkách, které nebyly technicky způsobilé k ubytování osob.

Nelze podpořit novou výstavbu či přístavbu.

Výše dotace

až 85% z celkových způsobilých výdajů

Maximální výše dotace

120 000,00 Kč/ubytovanou osobu v bytě

40 000,00 Kč/ubytovanou osobu v ubytovacím zařízení

Příjem žádostí

do 31. 5. 2022

Nouzové ubytování je cílové skupině poskytováno bezplatně.

Vyžaduje-li charakter stavby projektovou dokumentaci, předkládá se již k žádosti o dotaci.

 

V případě dotazů nás, prosím, kontaktujte.

Kontaktní osoba: 
Ing. Mgr. Alena Prášková
+420 725 534 967
praskova@garanta-cz.eu

Kam dál?

ROZVOJ ZÁKLADNÍ A DOPROVODNÉ INFRASTRUKTURY CESTOVNÍHO RUCHU

Do 13. 1. 2023 je možné žádat o dotaci z MMR na rozvoj základní a doprovodné infrastruktury cestovního ruchu v regionech. Ve Výzvě je připraveno 84 milionů korun. Podpoří vybavenost turistických tras, rozvoj navigačních a informačních systémů v destinacích, úpravu lyžařských běžeckých tras, ekologicky šetrnou dopravu v turistických regionech i monitoring návštěvníků. Tím usnadní pohyb turistů v konkrétní destinaci, pomůže rozvoji investic do cestovního ruchu, rozšíří poskytované služby a zvýší jejich kvalitu. Výše dotace: maximálně do 50 % výdajů z celkového rozpočtu akce, maximálně však 10 mil. Kč. Žadatel: Územně samosprávní celky, mikroregiony, geoparky, provozovatelé turistických informačních center, organizace destinačního managementu, nestátní neziskové organizace, církve a náboženské společnosti, podnikatelské subjekty (podnikající PO a FO) Realizace akce je možná do konce 11/2023.

Zobrazit více>>

10. ROČNÍK FARMÁŘSKÉ BURZY

Prezentovali jsme na Farmářské burze.

Zobrazit více>>

VYHLÁŠENO 1. KOLO PROJEKTOVÝCH INTERVENCÍ ZE SZP 2023 - 2027

Ministerstvo zemědělství vyhlásilo 1. kolo příjmu žádostí intervencí rozvoje venkova ze Strategického plánu Společné zemědělské politiky 2023 – 2027 Příjem žádostí bude probíhat v termínu od 22. 8. 2023 8:00 hodin do 12. 9. 2023 18:00 hodin. V prvním kole se rozdělí více než 8 mld. Kč (odkaz zde). Vyhlášené projektové intervence: 33.73 Investice do zemědělských podniků 34.73 Investice do zpracování zemědělských produktů 49.75 Zahájení činnosti mladého zemědělce 51.77 Inovace při zpracování zemědělských produktů 53.77 Podpora operačních skupin a projektů EIP Kontaktní osoba: Ing. Zuzana Drábová +420 725 891 726 drabova@garanta-cz.eu Kontaktní osoba: Ing. Martin Kundrát +420 602 316 571 kundrat@garanta-cz.eu

Zobrazit více>>