X
VYHLÁŠENO 15. KOLO PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA
Úvod    Aktuality    VYHLÁŠENO 15. KOLO PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA

VYHLÁŠENO 15. KOLO PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA

VYHLÁŠENO 15. KOLO PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA
Ministerstvo zemědělství vyhlásilo 15. kolo příjmu žádostí z Programu rozvoje venkova.

15. kolo příjmu žádostí bude směřovat zejména na investice do lesnické techniky a na obnovu lesních porostů. Tisková zpráva MZe zde.

Příjem žádostí bude probíhat v termínu od 4. 10. 2022 do 25. 10. 2022. 

 

Opatření 8.6.1 Technika a technologie pro lesní hospářství

Kdo může žádat:

 • Držitelé (vlastníci, nájemci, pachtýři nebo vypůjčitelé) lesů. Držitelem lesa se rozumí osoba, která v lese hospodaří.
 • Žadatel musí hospodařit podle platného lesního hospodářského plánu nebo podle převzaté platné lesní hospodářské osnovy (tzn. má protokolárně převzatý vlastnický separát lesní hospodářské osnovy) nebo podle projektu zalesnění zemědělské půdy, a to na min. výměře 3 ha.

Způsobilé výdaje:

 • stroje a technologie (včetně koně a vleku za koně k vyvážení dříví) pro obnovu, výchovu a těžbu lesních porostů včetně dopravy dříví
 • stroje ke zpracování potěžebních zbytků
 • stroje pro přípravu půdy před zalesněním
 • stroje, technologie, zařízení a stavby pro lesní školkařskou činnost
 • stroje a zařízení pro údržbu a opravu lesních cest
 • mobilní stroje pro sortimentaci a pořez dříví
 • dočasná uložiště vyzvednutého sadebního materiálu lesních dřevin
 • mokré sklady dříví

Výše dotace:

 • 50% výdajů, ze kterých je stanovena dotace

Reálné projekty:

 • přibližovač (skidder)
 • traktory o výkonu 50 - 150 kW
 • malotraktory o výkonu do 50 kW
 • živý kůň, řetězové, rámové a pásové pily, štěpkovač a shrnovač klestu, štípací a kráticí stroj
 • harvestor, harwarder, forwarder, klanicový vyvážecí vlek, lanový naviják, čelní nakladač/rampovač

 

Opatření 8.6.2 Technické vybavení dřevozpracujících provozoven

Kdo může žádat:

 • Fyzické nebo právnické osoby podnikající v lesnictví nebo souvisejícím odvětví, které splňují definici mikro nebo malého podniku
 • Obce a právnické osoby zřízení obcemi, dobrovolné svazky obcí podnikající v lesnictví nebo souvisejícícm odvětví
 • Žadatel musí být držitelem (vlastníkem, nájemcem, pachtýřem nebo vypůjčitelem) alespoň 1 lesního majetku

Způsobilé výdaje:

 • stroje, technologie a zařízení v rámci strojního vybavení manipulačních skladů, pilnic a/nebo pro sušení a impregnování masivního dřeva
 • mokré sklady dříví
 • související stavební úpravy max. 40 % způsobilých výdajů, ze kterých je stanovena dotace
 • nákup pozemku max. 10 % způsobilých výdajů, ze kterých je stanovena dotace

Výše dotace:

 • 50% výdajů, ze kterých je stanovena dotace

Reálné projekty:

 • technologie pro přejímku kulatiny, odkorňovač, dopravní
 • rámová, pásová a kotoučová pila
 • sušárna řeziva
 • impregnační vana
 • technologie pro mokrý sklad dříví
Kontaktní osoba: Ing. Zuzana Drábová
+420 725 891 726
drabova@garanta-cz.eu