X
Bytové domy - Nová zelená úsporám
Úvod    Dotace    PODNIKATEL    Bytové domy - Nová zelená úsporám

Bytové domy - Nová zelená úsporám

Výzva je otevřena a běží do 30. 6. 2025

Kdo může žádat:

 • Vlastníci stávajících bytových domů
 • Stavebníci nových bytových domů
 • Společenství vlastníků jednotek stávajících bytových domů
 • Pověření vlastníci bytových jednotek stávajících bytových domů
 • Příspěvkové organizace zřízené územními samosprávnými celky

Podporované aktivity:

 • Zateplení (výměna výplní stavebních otvorů a zateplení obvodových vnitřních konstrukcí na obálce budovy pomocí tepelněizolačních materiálů)
 • Novostavba (nákup bytové jednotky v novém bytovém domě nebo výstavba nových bytových domů s velmi nízkou energetickou náročností)
 • Výměna zdroje tepla (pořízení a instalace nového hlavního zdroje na vytápění s případnou přípravou teplé vody včetně příslušenství a jeho zapojení do otopné soustavy výměnou za stávající hlavní zdroj tepla na vytápění)
 • Fotovoltaická elektrárna (instalace FVE propojené s rozvody el. energie bytového domu a distribuční soustavou, určené pro výrobu energie s přednostním využitím vyrobené energie v budově - společných prostorách a bytových jednotkách)
 • Příprava teplé vody (pořízení nového systému na přípravu teplé vody pomocí solárních panelů či tepelného čerpadla)
 • Větrání (VZT) (pořízení a instalace nového systému řízení větrání se zpětným získáváním tepla vč. příslušenství a zapojení)
 • Využití tepla z odpadní vody (instalace centrálních systémů využívajících teplo z odpadních vod pro předehřev teplé vody)
 • Instalace stínící techniky (instalace trvale instalovaných stavebních výrobků venkovní stínící techniky s pohyblivými prky, umožňujícími nastavení úrovně zastínění)
 • Zelená střecha (nové zelené střechy na objektech bytových domů)
 • Dešťovka (podporovány jsou systémy hospodaření s dešťovou vodou a systémy využití vyčištěné a dočištěné odpadní vody s možným využitím pro zálivku zahrady, či jako užitkové vody)
 • Ekomobilita (pořízení dobíjecích stanic pro elektromobily)
 • Zeleň (výsadba stromů na veřejnosti přístupných pozemcích ve vlastnictví žadatele, navazujících na bytový dům nebo ve společně užívaných plochách vnitrobloků)

Kdo může žádat:

 • Žádat o dotaci je možné před zahájením, v průběhu nebo po dokončení prací
 • Podporována jsou pouze opatření, která nebyla realizována a uhrazena po lednu 2021
 • Dotace se vypočítá dle technického řešení/opatření, max. však 50 % celkových realizačních výdajů

Pro více informací se na nás neváhejte obrátit.

Kontaktní osoba:
Ing. Nikola Procházková
+420 702 192 193
prochazkova@garanta-cz.eu