X
Chodníky a cyklostezky
Úvod    Dotace    OBEC    Chodníky a cyklostezky

Chodníky a cyklostezky

Státní fond dopravní infrastruktury vyhlásil tradiční výzvy k podání žádostí na:

 • akce směřující ke zvýšení bezpečnosti a plynulosti dopravy a zpřístupňování osobám s omezenou schopností pohybu a orientace (úpravy vjezdů do obcí, chodníky, autobusové zálivy..)
 • výstavbu nebo opravy cyklistických stezek či zřizování jízdních pruhů pro cyklisty
 • mimoúrovňové křížení s nadřazenou infrastrukturou

Finanční příspěvek lze poskytnout např. na tyto aktivity:

 • úpravy nástupišť, autobusové zálivy
 • opatření sloužící ke zvýšení bezpečnosti
 • bezbariérové úpravy nástupišť podél autobusových zastávek
 • výstavby, rekonstrukce a úpravy chodníků
 • světelné signalizační zařízení, nasvětlení přechodů
 • úpravy vjezdu do obce, např. dopravní ostrůvky, středový dělící pás s osvětlením, zúžení komunikace
 • výstavby, rekonstrukce míst pro přecházení, lávek a podchodů
 • výstavby a opravy cyklistických stezek a zřízení jízdních pruhů pro cyklisty

Aktivity týkající se bezpečnosti musí být realizovány podél, přes či na silnicích I., II. a III. tříd či na místních komunikacích ležících na trase odsouhlasené v rámci Národního rozvojového programu mobility (intenzita dopravy vyšší než 500 vozidel/24 hodin).

Výše příspěvku je 85 % z celkových způsobilých výdajů.

Podmínkou pro podání žádosti je mimo jiné vydané pravomocné stavební povolení (ohláška).

Termín podání žádosti o příspěvek je do 30. 6. 2023.

V případě plánovaného projektového záměru nás neváhejte kontaktovat.

 

Kontaktní osoba:
Ing. Mgr. Alena Prášková
+420 725 534 967
praskova@garanta-cz.eu