X
Cyklostezky (IROP)
Úvod    Dotace    OBEC    Cyklostezky (IROP)

Cyklostezky (IROP)

Do 28. 6. 2024 je možné získat až 85 % dotace na cyklostezky z Integrovaného regionálního operačního programu.

Obce či jejich zřízované organizace mohou žádat o dotaci na cyklostezky, kdy podporovanými aktivitami jsou:

 • A) Výstavba, modernizace a rekonstrukce vyhrazených komunikací pro cyklisty sloužících k dopravě do zaměstnání, škol a za službami, včetně doprovodné infrastruktury.
 • B) Výstavba, modernizace a rekonstrukce vyhrazených komunikací pro cyklisty na hlavních trasách cyklistické dopravy v ČR, včetně doprovodné infrastruktury.
 • C) Realizace doprovodné cyklistické infrastruktury při vyhrazených komunikacích pro cyklisty s vysokou intenzitou dopravy.

Žádosti musí splňovat následující podmínky:

 • Infrastruktura pro cyklistickou dopravu bude realizována v městské oblasti, nebo bude přímo napojena na odpovídající komunikaci pro cyklisty obsluhující současně městskou oblast a její zázemí, nebo bude zajišťovat přestup na linku veřejné dopravy obsluhující současně městskou oblast a její zázemí.
 • Projekt musí zohledňovat specifické potřeby osob se sníženou schopností pohybu, orientace nebo komunikace.
 • Projekt musí počítat s recyklací alespoň 70 % stavebního a demoličního odpadu.
 • Projekt vyhrazené komunikace pro cyklisty sloužící k dopravě do zaměstnání, škol a za službami (A) je zaměřen na vyhrazenou komunikaci pro cyklisty, která:
  • svádí cyklistický provoz z pozemní komunikace s intenzitou motorové dopravy vyšší než 3000 vozidel/den, nebo
  • je navržena k zajištění obsluhy území jedné či více obcí s celkem více než 500 obsazenými pracovními místy, nebo
  • je navržena k zajištění obsluhy území jedné či více obcí s celkem více než 4000 obyvateli, nebo
  • je navržena s přímým napojením na stávající vyhrazenou komunikaci pro cyklisty, se kterou dohromady zajišťuje obsluhu území jedné či více obcí s celkem více než 750 obsazenými pracovními místy, nebo
  • je navržena s přímým napojením na stávající vyhrazenou komunikaci pro cyklisty, se kterou dohromady zajišťuje obsluhu území jedné či více obcí s celkem více než 6000 obyvateli.
 • Projekt vyhrazené komunikace pro cyklisty na hlavní trase cyklistické dopravy v ČR (B) je zaměřen na vyhrazenou komunikaci pro cyklisty, která je realizována na cyklotrase první nebo druhé nejvyšší kategorie podle příslušné krajské strategie rozvoje cyklistické dopravy.
 • Projektem realizace doprovodné cyklistické infrastruktury při vyhrazené komunikaci pro cyklisty s vysokou intenzitou dopravy (C) je dotčena stávající vyhrazená komunikace pro cyklisty s intenzitou cyklistické dopravy přesahující 440 cyklistů v běžný pracovní den.
 • Součástí projektu realizace doprovodné cyklistické infrastruktury při vyhrazené komunikaci pro cyklisty s vysokou intenzitou dopravy (C) je realizace parkovacích míst pro jízdní kola.

Avšak až do konce roku 2027 je možné získat dotaci ve výši 95 % také v rámci vyhlašovaných výzev MAS (Místních akčních skupin). Podmínky u dotací vyhlašovach prostřednictvím MAS jsou rovněž méně přísné.

Kontaktní osoba:
Ing. Mgr. Alena Prášková
+420 725 534 967
praskova@garanta-cz.eu