X
Dětské skupiny
Úvod    Dotace    OBEC    Dětské skupiny

Dětské skupiny

Ministerstvo práce a sociálních věcí poskytuje 100 % dotaci na novostavby, přístavby nebo rekonstrukce budov pro vznik dětských skupin

Oprávněnými žadateli mohou být kraje, obce a svazky obcí. 

Podporované aktivity:

  • Nákup nemovitostí (objektů k rekonstrukci, pozemků)
  • Výstavby, rekonstrukce a úpravy objektů a zázemí pro dětské skupiny

Potřebnými přílohami k žádosti jsou mj.:

  • Projektová dokumentace pro stavební povolení
  • Doklad prokazující povolení k realizaci stavebního záměru (postačí žádost o stavební povolení)
  • Položkový rozpočet
  • Souhlas zastupitelstva s realizací akce
  • Energetický posudek zpracovaný dle zákona č. 406/2000 Sb.
  • Průkaz energetické náročnosti budovy (v případě rekonstrukcí)
  • Potvrzení energetického specialisty o splnění specifických kritérií přijatelnosti v oblasti energetické náročnosti budovy

Lze žádat i na již hotovou realizaci v případě, že smlouva s dodavatelem byla uzavřena po 1. 2. 2020 a buď dosud nedošlo k zápisu do Evidence dětských skupin nebo byl zápis proveden před březnem 2022.

Výstavba nových budov se musí řídit klimatickým koeficientem energeticky úsporné budovy dle NZEB (Nearly zero-energy buildings) a musí vycházet ze směrnice Evropského parlamentu a Rady 2010/31/EU.

Opatření zaměřená na energetickou účinnost musí dosáhnout alespoň 30 % úspory primární energie z neobnovitelných zdrojů.

Termín podání žádosti o příspěvek je až do konce roku 2024, alokace na výzvu je 1,7 mld. Kč.

V případě plánovaného projektového záměru nás neváhejte kontaktovat.

Kontaktní osoba:
Ing. Mgr. Alena Prášková
+420 725 534 967
praskova@garanta-cz.eu