X
Digitální podnik
Úvod    Dotace    PODNIKATEL    Digitální podnik

Digitální podnik

Digitální transformace podniku za pomocí nově pořízených nebo zaváděných technologií a/nebo služeb, které povedou k vyšší automatizaci, digitalizaci či efektivnějšímu propojení firemních procesů.

 • Dotace je určena pro malé a střední podniky
 • Příjem žádostí o dotaci od 15. 07. 2024
 • Ukončení příjmů žádostí do 31. 03. 2025
 • Výše dotace:
  • malý podnik 35-60 % celkových způsobilých výdajů (dle regionu místa realizace)
  • střední podnik 25-50 % celkových způsobilých výdajů (dle regionu místa realizace)
 • Podporované aktivity:
  • digitální transformace firmy
  • logistické a skladové technologie a ostatní nevýrobní technologie
  • vnitropodniková konektivita
  • kybernetická bezpečnost
  • školení a certifikace v oboru IT a ekologické udržitelnosti budov
  • BIM a CDE systémy
  • vytvoření digitálního dvojčete či obdobné studie

Podmínky výzvy:

 • Dotace na projekt je poskytována minimálně  ve výši 2,5 mil. Kč 
 • Projekt musí být realizován na území mimo Prahu
 • Projekt může mít až 10 míst realizace
 • Podporováno není pořízení hmotného majetku (HW), který slouží k hlavnímu předmětu podnikání firmy žadatele (core business)
 • Z dotace je možné pořídit pokročilé a základní technologie a služby, např. 
  • servery, stacionární a přenosné osobní počítače, tablety, chytré telefony, aktivní a pasivní prvky sítě LAN, switche, huby, firewally a routery
  • tablety, 3D systémy a monitory, brýle pro rozšířenou realitu a příbuzný hardware pro VR, tiskárny, skenery, kancelářské kopírovací stroje a další příbuzný hardware
  • „robotické ruce“, logistické robotické manipulátory, logistické dopravníky, technologie pracující s čárovými kódy, RFID či QR (čtečky atd.), roboty pro úklid areálu
  • přístupové čipy, senzory (včetně senzorů pro výrobní stroje) a jejich čtečky, prvky sítě IoT, webkamery a další systémy pro „video surveillance“, dohledové drony
  • náklady na pořízení a implementaci software, práv duševního vlastnictví včetně nákladů, které bezprostředně souvisí s instalací a uvedením do provozu a vstupují do pořizovací ceny majetku
   • náklady na software, který je poskytován v rámci cloudových služeb (či služeb spadajících pod „Software As Service – SaaS“
   • náklady na externě nakupované služby poradců, expertů či znalců
   • školení
   • digitální dvojče aj.

Přílohy žádosti:

 • Detailní popis stávající digitalizace firmy vč. popisu plánovaného stavu digitalizace
 • Dvě cenové nabídky související s předmětem dotace a další

Kontaktní osoba:
Ing. Nikola Procházková
+420 702 192 193

prochazkova@garanta-cz.eu