X
Dotace na zapravování kompostu
Úvod    Dotace    ZEMĚDĚLEC    Dotace na zapravování kompostu

Dotace na zapravování kompostu

Zemědělské podniky mohou žádat o dotaci na stroje zapravující kompost na ZPF.

 • Dotace je určena pro zemědělské podniky (či podnikatelé) dle § 2e zákona č. 252/1997 Sb., - pouze malý a střední podnik
 • Příjem žádostí o dotaci:
  • od 1. 9. 2023 do 2. 9. 2024 (nebo do vyčerpání alokace)
 • Celková alokace je ve výši:
  • 1,6 mld. Kč  (z toho aktivita A+B pouze 600 mil. Kč)
  Výše dotace: 60 %
 • Nejzazší datum pro ukočení fyzické realizace je 31. 8. 2025
 • Minimální způsobilé výdaje: 750 tis. Kč
 • Realizace nesmí být ukončena před podáním žádosti, způsobilé výdaje jsou platné od 1. 2. 2022
 • Doba udržitelnosti je 5 let

Podporované aktivity:

Aktivita A

 • Pořízení techniky potřebné pro aplikaci kompostu (odpadového původu) na ornou půdu pro zemědělské podniky/podnikatele
 • Čerpání v režimu ABER
 • Žadatel = zemědělec uzavře před podáním žádosti o dotaci Rámcovou smlouvu o budoucích dodávkách kompostu s provozovatelem kompostárny na odběr konkrétního ročního množství kompostu - zemědělec, který zároveň provozuje kompostárnu doloží čestné prohlášení o dodávce a zapravení na svoji plochu ZPF
 • Aplikován musí být výhradně kompost v souladu se zákonem (č. 156/1998 Sb.,) o hnojivech
 • Z dotace je možné pořídit: pluh, rozmetadlo, prohrabávač, kypřič, ne však traktor ani žádná manipulační technika
 • V rámci projektu je nutné splnit nákladovou efektivnost - modelový příklad zde:
  • Modelový příklad projektového záměru skupiny A (zemědělci): Při pořízení stroje za min. 756 tis. Kč (bez DPH) je nutné, aby zemědělec obhospodařoval plochu ZPF o velikosti 42 ha, na kterou zapraví min. 336 tun kompostu za rok. Zemědělec musí mít uzavřenou smlouvu s kompostárnou nebo si pomocí čestného prohlášení může dodávat vlastní kompost (avšak musí se jednat o certifikovaný kompost). Následně získá dotaci 60 % ze 756 tis. Kč.

Povinné přílohy žádosti:

 • Projektový záměr
 • Kumulativní rozpočet
 • Rámcová smlouva
 • Výpis z LPIS

V rámci dotace lze také podpořit zpracování žádosti o dotaci (vč. vyplnění v systému) a také další administrativní kroky v rámci projektu.

V případě Vašeho zájmu nás kontaktujte.

Kontaktní osoba:
Ing. Martin Kundrát
+420 602 316 571
kundrat@garanta-cz.eu